Adventsactie 2016: Solidariteit doorgeven

Het vergaren van materiële rijkdom lijkt tegenwoordig wel het hoogste menselijke goed en de belangrijkste voorwaarde om gelukkig te kunnen zijn. Onze economie doet denken aan een nieuwe ‘godsdienst’ en solidariteit met mensen die het minder hebben, is ver te zoeken, zeker als die mensen ver weg wonen. Adventsactie roept ons op de solidariteit die wij ontvingen, door te geven aan mensen die het hard nodig hebben.

adventsactie_rgb

We betalen belasting zodat onze kinderen naar school kunnen gaan. We betalen de premie van onze zorgverzekering in de verwachting dat wij medische zorg krijgen als we dat nodig hebben en zodat anderen ook geholpen kunnen worden. We geven af en toe een bijdrage aan de voedselbank of als er een grote ramp is gebeurd. Daar is allemaal niets mis mee natuurlijk, maar solidariteit met arme mensen vraagt meer!

Onze solidariteit zou niet gebaseerd moeten zijn op de dingen die we ooit nog zullen terugkrijgen, maar op de zaken die we allang van anderen gekregen hebben. Van onze ouders vooral, die ons met hun liefde omringd hebben zodat we konden opgroeien en konden worden wie we zijn. Zelfs in de meest zelfredzame en productieve fase van ons leven moeten we steeds beseffen dat we zijn wie we zijn dankzij de liefdevolle zorg en opvoeding die anderen ons hebben gegeven. Gods liefde voor ons wordt zichtbaar door de liefde die wij van anderen kregen.

De liefde die wij van anderen hebben ontvangen, is de basis voor onze solidariteit met anderen. Die mag zich niet beperken tot onze eigen kring van familie en bekenden. Die solidariteit moet zich uitbreiden tot een wereldwijde kring, tot alle mensen op deze wereld. Alle mensen zijn immers door God geschapen, voor alle mensen is Jezus aan het kruis gestorven.

Bemoederen
Opvoeden is loslaten. Wat een moeder juist niet mag doen is ‘bemoederen’. Opdat haar kind in leven blijft, kiest de ware moeder in het verhaal van de wijze rechter Salomo om het kind helemaal los te laten (1 Kon 3, 16-28). Daardoor bewijst ze juist dat zij de echte moeder is. Solidariteit heeft dat aspect van loslaten. De mensen met wie we solidair zijn, bepalen zelf welke richting zij gaan, wat voor hen het beste is. De projecten van Adventsactie willen niet ‘bemoederen’, maar de zelfredzaamheid van mensen vergroten. Adventsactie ziet mensen bij haar projecten niet als ‘object van liefdadigheid, maar als partners bij de opbouw van een rechtvaardige wereld. Dat doet recht aan hun waardigheid en creativiteit.

Iedere ouder hoopt altijd het beste voor zijn of haar kind. Iedere nieuwgeborene is een nieuwe kans op een mens die opkomt voor een betere wereld. Ieder kind bergt in zich de hoop en het verlangen naar een betere toekomst. Het hoogtepunt van die hoop is de geboorte van het kind in een stal in Bethlehem. Laten we in die hoopvolle verwachting van Kerstmis ons hart laten raken en onze solidariteit tonen. Zo bouwen we mee aan een wereld waar gerechtigheid heerst, een wereld zoals het kind in de kribbe die gewild heeft.

Help mee!
Adventsactie voert dit jaar campagne voor vijf projecten – vier in Afrika en één in Bethlehem – die moeders en kinderen centraal stellen. Op de website www.adventsactie.nl leest u er meer over. U kunt meehelpen via de collecte in de parochie, maar u kunt ook rechtstreeks steun bieden via de website of de brief met acceptgiro die tijdens de Advent bij veel mensen in de bus valt.