Afscheid en benoeming in H.H. Petrus en Paulus parochie

De parochie H.H. Petrus en Paulus neemt afscheid van haar pastoraal werkster drs. M.J. Tiesinga-Foekema. Na een periode van afwezigheid door ziekte is het nu mogelijk om afscheid te nemen. De viering zal zijn op zaterdag 29 september om 19.00 uur in de St. Franciscuskerk te Wolvega, aansluitend is er gelegenheid om in het parochiehuis persoonlijk afscheid te nemen.

Het afgelopen weekend is tevens bekend gemaakt dat met ingang van 15 oktober a.s. het pastorale team van de H.H. Petrus en Paulusparochie wordt versterkt met de komst van pastoraal werkster L. Langendijk. Zij zal fulltime gaan werken.

Pastoraal werkster Lidy Langendijk is 58 jaar. Heeft in 2000 haar theologiestudie afgerond aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht. Sinds 2001 is zij pastoraal werkster in het Aartsbisdom Utrecht, thans werkzaam in de parochie H. Paus Johannes de XXIII en de parochie H. Suitbertus in de gebieden rondom Houten en Culemborg.
Nadere informatie omtrent presentatie etc. zal op een later tijdstip bekend gemaakt gaan worden.