Alex Commandeur Functionaris Gegevensbescherming voor de RK Nederland

Evenals scholen, ziekenhuizen, kerken en andere instellingen kent ook de RK kerk sinds januari een Functionaris Gegevensbescherming: Alex Commandeur. Sinds de AVG-wet (‘privacy-wet’) van 2018 is een dergelijke functie verplicht. ‘’Als het om het gegevensbeheer gaat, hebben de parochies van de Rooms-Katholieke Kerk misschien wel de belangrijkste rol’, zegt Commandeur. Zij krijgen eventuele vragen van leden, dus zij moeten er op bedacht zijn dat het lokale ledenbestand op orde is, zodat de vragen goed afgehandeld kunnen worden.” Dat hoeft op zichzelf niet zo moeilijk te zijn zegt Commandeur: ‘Het is zaak om met gegevens van kerkleden zo om te gaan, dat ze er op kunnen vertrouwen dat het  correct gebeurt. Het moet als het ware een tweede natuur worden om bij het beheer van persoonsgegevens rekening te houden met het wettelijk recht op privacybescherming daarvan. Ook voor de AVG van kracht werd, was er al een wet voor bescherming persoonsgegevens. Met de nieuwe wet is er nu ook weer niet zo veel veranderd.’’ De taak van Commandeur is toezicht houden op uitvoering van de ledenadministratie volgens de wettelijke regels, alsmede advies en voorlichting over de AVG eisen binnen de kerkorganisatie.  Contact met Commandeur kan via een contactformulier op de website van het landelijk secretariaat van de RK kerk. Parochies kunnen zich daar ook abonneren op een gratis AVG-Nieuwsbrief.

Een uitgebreider gesprek met Alex Commandeur staat op de site van het secretariaat RK kerk: https://www.rkkerk.nl/alex-commandeur-benoemd-tot-functionaris-gegevensbescherming-r-k-ledenadministratie/   Deze site kent ook een speciale service infopagina over de AVG  (www.rrk.nl/AVG )