Ameland krijgt rectoraat voor St. Clemenskerk

Met ingang van 1 april a.s. is de huidige pastoor van de Heilige Christoffelparochie in Friesland, Henk Nota (1948), door bisschop Van den Hout van het bisdom Groningen-Leeuwarden benoemd tot de eerste rector van het St. Clemensrectoraat op Ameland. Hij wordt tezelfdertijd eervol ontslagen als pastoor van de Christoffelparochie. Grondgebied en pastorale zorg op Ameland ressorteren onder de Pax Christi Parochie van Ameland, Dokkum, Schiermonnikoog en Burgum. Pastoor van de Pax Christi Parochie is Paul Verheijen. Het rectoraat van de St. Clemenskerk valt onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de bisschop. De rector kan kerkelijke vieringen houden en bijdragen aan de pastorale zorg voor parochianen op het eiland. Henk Nota is geboren op het eiland Ameland en ging de afgelopen jaren regelmatig voor in vieringen van de Clemenskerk.  Voor de Christoffelparochie is pastoor L.R. van der Wal van de St. Vitusparochie in Leeuwarden vanaf 1 april a.s. benoemd tot waarnemend-pastoor.