Bedevaarten en processies

Bedevaarten en processies zijn manieren waarop rooms-katholieke gelovigen uiting geven aan hun geloof. De bedevaarten kunnen naar verder weggelegen plaatsen zijn als Rome en Lourdes. Maar ook binnen de grenzen van het bisdom Groningen-Leeuwarden vinden processies en bedevaarten plaats. Op deze pagina vindt u een overzicht van deze vorm van rooms-katholieke geloofsexpressie.

Graag blijven we op de hoogte van processies en bedevaarten die door parochies van ons bisdom worden georganiseerd zodat we die hier kunnen vermelden. Neem daarvoor contact op met contact@bisdomgl.nl

Informatiebijeenkomst voor de Bedevaart van Groningen – Drenthe op  28 april 2022 in Hoogeveen

Het heeft even geduurd vanwege de corona maatregelen in de afgelopen twee jaar. Het virus liet niet toe om op verantwoorde wijze op bedevaart te gaan.  We pakken de draad weer op en gaan van 26 september tot en met 8 oktober 2022 op bedevaart.

Bedevaartprogramma

Het is een prachtige 13-daagse rondreis langs bedevaartsplaatsen in Duitsland, Oostenrijk, Italië , Monaco, Frankrijk, België en Nederland. De informatiebijeenkomst over deze rondreis is op 28  april 2022 om 20.00 uur in de parochiezaal van Hoogeveen. Adres : Blankenslaan Oost 2 A 7901 BE  Hoogeveen

Tijdens de informatiebijeenkomst wordt u alvast meegenomen op reis, door middel van een PowerPoint presentatie. We verstrekken graag alle informatie over deze bedevaart.

Bent u geinteresseerd: graag opgave voor  24 april 2022.
Contact: Margret Pater,  telefoonnummer  0597-415368/ 0611189638. Of via e-mail: margretpater@outlook.com

Bisdomreis Assisi uitgesteld 

Assisi is de plek die de kracht van het menselijk geloof laat zien. Het verhaal van Franciscus, de jongeman uit een gegoed milieu, die zijn leefstijl drastisch veranderde en een beweging op gang bracht. Die zijn leven wijdde aan armoede, gebed en dienstbaarheid aan de armen. Dat kan een voorbeeld voor ons zijn in een tijd waarin op welvarende burgers wereldwijd door Paus Franciscus opnieuw een ‘franciscaans’’ beroep wordt gedaan. De pauselijke encycliek Laudato Si (2015) opent met ‘geprezen zijt Gij’: de eerste regel van het Zonnelied van de Heilige Franciscus. Het is een oproep tot ‘ecologische bekering’: kiezen voor een eenvoudige leefstijl als burger, bedrijf en consument om uitputting van de aarde en de toenemende kloof tussen arm en rijk tegen te gaan.
Tijdens de reis bezoeken wij de bijzondere plaatsen uit het leven van Sint Franciscus. We staan stil staan bij wat zijn leven en voorbeeld voor ons betekenen en hoe we dit in ons eigen leven vorm kunnen geven.

Meer informatie volgt.
Houdt https://www.facebook.com/BedevaartenBisdomGL/ in de gaten.