Bedevaarten en processies

Bedevaarten en processies zijn manieren waarop rooms-katholieke gelovigen uiting geven aan hun geloof. De bedevaarten kunnen naar verder weggelegen plaatsen zijn als Rome en Lourdes. Maar ook binnen de grenzen van het bisdom Groningen-Leeuwarden vinden processies en bedevaarten plaats. Op deze pagina vindt u een overzicht van deze vorm van rooms-katholieke geloofsexpressie.

Graag blijven we op de hoogte van processies en bedevaarten die door parochies van ons bisdom worden georganiseerd zodat we die hier kunnen vermelden. Neem daarvoor contact op met contact@bisdomgl.nl

Bedevaart voor de regio’s Groningen en Drenthe 2022 is volgeboekt

Er kunnen alleen nog mensen op de wachtlijst geplaatst worden mocht er iemand toch niet mee kunnen.

Het heeft even geduurd vanwege de corona maatregelen in de afgelopen twee jaar. Het virus liet niet toe om op verantwoorde wijze op bedevaart te gaan.
We pakken de draad weer op en gaan van 26 september tot en met 8 oktober 2022 op bedevaart.

Bedevaartprogramma
Het is een prachtige 13-daagse rondreis langs bedevaartsplaatsen in Duitsland, Oostenrijk, Italië , Monaco, Frankrijk, België en Nederland.
Het Thema van deze reis is Maria met de Gave’s.
Voor informatie over deze bedevaart kunt u contact opnemen met:
Margret Pater, telefoonnummer 0597-415368/ 06-11189638. Of via e-mail: margretpater@outlook.com

 


 

Bisdomreis Assisi uitgesteld 

Assisi is de plek die de kracht van het menselijk geloof laat zien. Het verhaal van Franciscus, de jongeman uit een gegoed milieu, die zijn leefstijl drastisch veranderde en een beweging op gang bracht. Die zijn leven wijdde aan armoede, gebed en dienstbaarheid aan de armen. Dat kan een voorbeeld voor ons zijn in een tijd waarin op welvarende burgers wereldwijd door Paus Franciscus opnieuw een ‘franciscaans’’ beroep wordt gedaan. De pauselijke encycliek Laudato Si (2015) opent met ‘geprezen zijt Gij’: de eerste regel van het Zonnelied van de Heilige Franciscus. Het is een oproep tot ‘ecologische bekering’: kiezen voor een eenvoudige leefstijl als burger, bedrijf en consument om uitputting van de aarde en de toenemende kloof tussen arm en rijk tegen te gaan.
Tijdens de reis bezoeken wij de bijzondere plaatsen uit het leven van Sint Franciscus. We staan stil staan bij wat zijn leven en voorbeeld voor ons betekenen en hoe we dit in ons eigen leven vorm kunnen geven.

Meer informatie volgt.
Houdt https://www.facebook.com/BedevaartenBisdomGL/ in de gaten.