Bedevaarten en processies

Bedevaarten en processies zijn manieren waarop rooms-katholieke gelovigen uiting geven aan hun geloof. De bedevaarten kunnen naar verder weggelegen plaatsen zijn als Rome en Lourdes. Maar ook binnen de grenzen van het bisdom Groningen-Leeuwarden vinden processies en bedevaarten plaats. Op deze pagina vindt u een overzicht van deze vorm van rooms-katholieke geloofsexpressie.

Graag blijven we op de hoogte van processies en bedevaarten die door parochies van ons bisdom worden georganiseerd zodat we die hier kunnen vermelden. Neem daarvoor contact op met contact@bisdomgl.nl

Informatiebijeenkomsten voor de bedevaart naar Assisi in 2020

Bijeenkomsten in Groningen en Drenthe:
7 januari om 20.00 uur in de parochiezaal van de St. Jozef kathedraal, Radesingel 4, Groningen
8 januari om 19.30 uur in de parochiezaal van Schoonebeek, Kosterijweg 8, Schoonebeek
27 januari om 19.30 uur in de parochiezaal van Hoogeveen, Blankenslaan Oost 2A, Hoogeveen
Voor deze bijeenkomsten graag aanmelden bij Margret Pater via margretpater@outlook.com

Bijeenkomsten in de Noordoostpolder:
-16 januari om 19.30 uur in de ontmoetingszaal in Emmeloord, Pastoor Koopmansplein 1, Emmeloord
-28 januari om 20.00 uur in de parochiezaal te Wolvega, Lycklamaweg 12, Wolvega

 

Bisdomreis Assisi 2020: Franciscus’ voorbeeld trekt al honderd deelnemers!

In de meivakantie 2020 gaat het bisdom op bedevaart naar Assisi.  Assisi is de plek die de kracht van het menselijk geloof laat zien. Het verhaal van Franciscus, de jongeman uit een gegoed milieu, die zijn leefstijl drastisch veranderde en een beweging op gang bracht. Die zijn leven wijdde aan armoede, gebed en dienstbaarheid aan de armen. Dat kan een voorbeeld voor ons zijn in een tijd waarin op welvarende burgers wereldwijd door Paus Franciscus opnieuw een ‘franciscaans’’ beroep wordt gedaan. De pauselijke encycliek Laudato Si (2015) opent met ‘geprezen zijt Gij’: de eerste regel van het Zonnelied van de Heilige Franciscus. Het is een oproep tot ‘ecologische bekering’: kiezen voor een eenvoudige leefstijl als burger, bedrijf en consument om uitputting van de aarde en de toenemende kloof tussen arm en rijk tegen te gaan.
Tijdens de reis bezoeken wij de bijzondere plaatsen uit het leven van Sint Franciscus. We staan stil staan bij wat zijn leven en voorbeeld voor ons betekenen en hoe we dit in ons eigen leven vorm kunnen geven.
Sluit je aan
De eerste informatiebijeenkomsten zijn ondertussen geweest, en het aantal aanmeldingen loopt nu al naar de honderd. In januari en februari worden nog een aantal informatieavonden in het bisdom gehouden worden. Let daarvoor op de bisdom-website en de facebookpagina https://www.facebook.com/BedevaartenBisdomGL/ in de gaten.

Een 9-daagse ontdekkingstocht naar de Heilige Franciscus

Bedevaart van 25 april t/m 3 mei 2020.

Een afwisselend bedevaartprogramma met veel bezinning en bezienswaardigheden tekent het reisprogramma naar Umbrië, de geboortestreek van de Heilige Franciscus in noord-Italië.

Bisschop Ron van den Hout nodigt alle geïnteresseerden van harte uit:

‘Als bisdom willen we nader kennismaken met de heilige Franciscus. Hij was een man Gods met een diep geloof en authentiek gebedsleven. Hij geldt als een van de grootste heiligen van de katholieke kerk. Deze bedevaart – want dat mag het zijn – wordt zeker bijzonder. Ik nodig u uit om aan deze katholieke pelgrimstocht deel te nemen. We richten ons op de inspiratie die Franciscus biedt voor ons in de 21e eeuw. We doen dit door het bezoeken van de plaatsen waar hij geleefd heeft en door samen te bidden en te vieren. Gaat u mee? Ik verheug me erop met u samen op te trekken.”

Franciscus werd in de 11e eeuw geboren als zoon van een rijke lakenhandelaar in Assisi. Hij koos er voor om niet de lakenhandel van zijn vader over te nemen maar met zijn broeders in het evangelie sober en armoedig te leven. Hij kreeg een visioen waarin hij werd opgeroepen de Kerk te herstellen, een kerk die in zijn ogen teveel hechtte aan rijkdom en bezit. Door zijn aandacht voor armen en melaatsen gaf hij het katholieke geloof een belangrijke nieuwe impuls. Via de Franciscanen of Minderbroeders verspreidde zijn levenswijze zich over Europa. Franciscus is ook de bedenker van de levende kerststal: in een grot ensceneerde hij de eerste viering van Jezus’ geboorte met ‘echte’ ouders Jozef en Maria, een pasgeboren kind in een voederbak, het decor van een armoedige stal met een os en een ezel. De datum van 4 oktober als Werelddierendag is verbonden met de naamdag van de Heilige Franciscus en is geïnspireerd door zijn geloof in de natuur als manifestatie van Gods schepping.

Bedevaartprogramma

U vertrekt vanuit het bisdom naar Duitsland waar de eerste overnachtingsplaats is. Na het ontbijt de volgende dag gaat de busreis naar Milaan waar de volgende overnachting is. Vanuit Milaan gaat de reis naar Assisi. Daar bezoekt u oa. de grote basiliek, San Damiano en de Santa Chiara. U verkent ook de omgeving van Assisi met oa. bezoeken aan La Verna. Met veel wandelen treedt u op deze reis letterlijk en figuurlijk in de voetsporen van de H. Franciscus. Op dag 7 begint de terugreis met een overnachting in Ravenna. Na het ontbijt de volgende dag gaan we richting Ulm waar de laatste overnachting plaatsvindt. Gedurende de reis wordt iedere dag de Eucharistie gevierd onder leiding van mgr. Van den Hout.

De reis is georganiseerd in samenwerking met de landelijke bedevaartsorganisatie VNB.  Geestelijk begeleiders zijn bisschop Van den Hout en pastores van het bisdom Groningen-Leeuwarden.

Deelname en prijs

Voorwaarde voor deelname is dat u in staat bent langer dan een uur in een normaal wandeltempo zelfstandig te lopen, heuvels en trappen kunt op- en aflopen. Instappen in vervoermiddelen moet ook geen probleem zijn.

Prijzen:

Pelgrim                          €  999,00  (bij 1-persoonskamer toeslag van  €  240,00)

Jongeren tot 25 jaar  €  499,00.

Bij de prijs inbegrepen: vervoer met luxe touringcar vanaf een opstapplaats in het bisdom, 8 overnachtingen in driesterrenhotels op basis van 2-persoonskamers en volpension, entreegelden voor programma onderdelen, toeristenbelasting en calamiteitenfonds bijdrage.

In de parochiekerken vindt u VNB-folders over de Assisi-bedevaart van het bisdom. Informatie staat ook op de websites van het bisdom en parochies. Opgave kan ook bij contactpersonen in de regio’s voor bedevaarten.

Contact voor aanmelding: VNB, ’s Hertogenbosch,  T 073 – 681 81 11.  E  info@vnb.nl. Website: www.vnb.nl