Beelden diakenwijding Remco Hoogma

Op zaterdag 22 september jl. is Remco Hoogma (31) door mgr. Ron van den Hout, bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden tot diaken gewijd in de Bonifatiuskerk te Leeuwarden. Mgr. Gerard de Korte, voorganger van bisschop Van den Hout, was bij de wijding als gast aanwezig.  

Remco Hoogma woont in St. Nicolaasga en werkt vanaf 1 oktober als diaken in de Christoffelparochie van Zuidwest Fryslan. Zijn priesterwijding is op 18 mei 2019 in de St. Jozefkathedraal te Groningen.