Beleidsplan en parochiefusies

De bisdomstaf heeft zich de afgelopen maanden gebogen over het beleid voor de toekomst. Na consulatie heeft de bisschop Bewaren, beleven en doorgeven van het geloof vastgesteld. Dit document voor de periode van 2020-2026 geldt als beleidsdocument en bevat de onderwerpen waarover in de komende jaren wordt gesproken in de diverse gremia van het bisdom. Gaandeweg wordt het beleid op de deelgebieden geconcretiseerd. Op dit moment is het onderwerp Financiering en gebouwen in bespreking.

Beleidsplan bewaren, beleven en doorgeven van het geloof 2020-2026 

Voor de fuserende parochies is een digitale gereedschapskist beschikbaar die bestaat uit: