Best practices: parochie-activiteiten die uitnodigen tot navolging

Ook voor het kerkelijk leven geldt dat de beste voorbeelden van gemeenschapsopbouw in de alledaagse kerkelijke praktijk te vinden zijn. Hieronder staan enkele voorbeelden van deze zogeheten ‘best practices’ vermeld. Voor kennisname en ter inspiratie.

Hebt u zelf ook een voorbeeld van een inspirerende parochie-activiteit die van nut zou kunnen zijn voor andere parochies, aarzel dan niet om het bisdom daarvan op de hoogte te stellen. Mail uw bijdrage (omvang maximaal één A4) naar contact@bisdomgl.nl