Gespreksgroep 50+

“Wanneer de ene deur dichtgaat, gaat de ander open.”

Sinds februari 2009 zijn we gestart met een gespreksgroep voor 50-plussers. Als wijkcontactpersoon van de parochie kom je veel in aanraking met de ouder wordende mens. Er bleek grote behoefte te zijn om met andere ouderen een goed gesprek te voeren over verschillende levensvragen. Het aantal parochianen van 50 jaar en ouder is zeer groot. Het idee was geboren maar hoe pak je zoiets aan. Belangrijk is de voorbereiding. Deze heeft dan ook enkele maanden geduurd.

Is het een open groep, voor wie is het toegankelijk, welke locatie is geschikt, hoeveel bijeenkomsten per seizoen, hoe gaat de werving plaats vinden, wie bepaalt de onderwerpen, op welke manier vindt het gesprek plaats, wordt het een discussiegroep of gespreksgroep, is er een limiet wat aantal deelnemers betreft, zijn er spelregels aan verbonden, welke tijd is geschikt en moet er een vaste gespreksleider zijn? Kortom een heel zorgvuldige voorbereiding is noodzakelijk om het tot een succes te laten worden. Dit kunnen wij vanuit Meppel nu zeggen omdat we inmiddels drie groepen hebben. Twee dag-groepen en één avondgroep. Leeftijd varieert tussen 51 tot 94 jaar. Hieruit blijkt dat er grote behoefte is om met elkaar in gesprek te gaan in een veilige omgeving waar tijd en respect is voor ieders persoonlijke inbreng. We komen in één seizoen zes keer bij elkaar. De bijeenkomsten duren twee en een halve uur met een kwartier pauze.

Een “projectgroep” bestaande uit drie leden van de wijkcontactpersonen bereidt de bijeenkomsten voor. De groepen dragen zelf onderwerpen aan. De projectgroep gaat zich heel erg verdiepen in het onderwerp en vervolgens maakt de gespreksleider een inleiding. De gesprekleider heeft contact met de pastor en vraagt om feedback. De pastor is altijd op afstand aanwezig en weet waar de groepen zich mee bezig houden. Er wordt gebruik gemaakt van diverse werkvormen. Afwisseling bevordert de interesse. Het zijn onderwerpen die met levensvragen te maken hebben. Er wordt ook altijd een verbinding gemaakt met ons geloof. Ook wordt veel aandacht besteedt aan de sfeer o.a. met een bloemetje en kaarsjes. De deelnemers zijn te gast.

We openen altijd met muziek of een gedicht en sluiten ook altijd af met een ritueel. De deelnemers ervaren het als zeer bijzonder. Er ontstaat grote verbondenheid en de deelnemers ervaren het ook als “kerk zijn.” ”Ik kom zondags niet in de kerk, maar dit zou ik niet meer willen missen.”

Een paar voorbeelden van de onderwerpen die de afgelopen tijd aan de orde zijn geweest: Thuis zijn/thuis komen – Als pelgrim op weg – Rituelen/symbolen – Bidden hoe doe je dat? Zinvol leven hoe doe je dat? Vrede hebben met – Verdraagzaamheid en tolerantie.

Last but not least, het is dan wel een gespreksgroep, maar de deelnemers hebben ook ervaren dat luisteren naar elkaar minstens zo belangrijk is dan zelf praten.

Contactpersoon: Annmarie Pragt-Emming   ( anjo.pragt@planet.nl )