Hoop-tour

Zaterdag 30 mei 2015 was het zover, na maandenlange voorbereidingen werd om 10.00 uur gestart met de HOOP-tourdag in de Titus Brandsma Parochie Leeuwarden. Een open dag waarop de parochianen lieten zien wat er zoal gebeurt in de parochie vanuit het geloof in de drie-ene God. De Titus Brandsma Parochie deed mee aan de Hoop-tour en daarmee wil de parochie uitdragen dat kerk-zijn meer is dan de negatieve zaken die vaak publiciteit krijgen. Dat er wel degelijk hoop is voor de kerk.

Rode draad door de dag was de geloofsvoetafdruk. Een manier om via een korte vragenlijst met een ander in gesprek te gaan over geloven. Men heeft dit als heel waardevol ervaren. De sfeer was heel goed, de parochianen waren enthousiast, en de bezoekers waren positief. Er werd in alle openheid met elkaar gesproken over het eigen geloof, en waartoe dat parochianen beweegt. Deze dag heeft ook een beweging in gang gezet naar meer openheid naar mensen buiten de parochie, en naar mensen die buiten de parochie dreigen te raken. Vanuit die openheid zijn er ook mooie gesprekken over het geloof geweest met andere mensen, en dit geeft zeker ook mogelijkheden naar de toekomst.

De bedoeling is dat het niet blijft bij deze ene dag, maar dat er een voortgang gaat plaatsvinden van de verschillende activiteiten die er waren. Met de hoop en het vertrouwen dat het de kerk mee opbouwt.

Hoe zag de HOOP-tourdag eruit? Na een gezamenlijke introductie en kort gebed gingen de werkgroepen na de lunch op pad. De leidende schriftlezing was: “Jezus wees 72 anderen aan en zond hen twee aan twee voor zich uit naar alle steden en plaatsen waar hij zelf nog komen zou”( Lucas 10, 1).

Parochianen gingen de straat op om mensen uit te nodigen naar de kerk te komen, parochianen brachten een bezoek aan oudere parochianen, jongeren hadden een presentatie gemaakt van diaconale activiteiten, er was een rondleiding door de kerk met uitleg van symbolen en rituelen, mensen konden een kaarsje aansteken, mee doen aan een kort gebed of in stilte bidden, in gesprek met een van de pastores en een religieuze, men kon informatie krijgen over de overige activiteiten in de parochie, men kon deelnemen aan gesprekstafels en de allochtone parochianen gingen met elkaar in gesprek over hun verbondenheid met de parochie. Ook konden bezoekers koffie en thee drinken. Het geheel werd afgesloten met een musical over het Paasverhaal door de Kisi-kids in samenwerking met het parochiële kinder- en jeugdkoor en kinderen van de Leeuwarder scholen.

Het doel van de dag was de zichtbaarheid van de parochie en de RK-kerk in de stad te vergroten, door aan anderen te laten zien en ervaren hoe de Titus Brandsma Parochie wil leven met het Bijbelse verhaal van Gods liefde en zich in wil zetten voor gerechtigheid en vrede. En een bijkomend doel: dat de vrijwilligers zich bewust zijn dat de kerk één geheel is met diversiteit.

Beide doelen zijn met deze dag zeker gehaald. En het enthousiasme van de bezoekers en de vrijwilligers spoort aan om hier mee verder te gaan.

Meer informatie bij G.M.H. Kamsma