Huis van de Caritas

Met de fusie tot de Zalige Titus Brandsmaparochie zijn er in het westen van Friesland vier parochies samengegaan: Bolsward, Workum, Makkum en Witmarsum. De nieuwe parochie kent naast de pastoor en de pastoraal werkster ook een diaconaal werker. Het parochiebestuur wil op termijn twee kerkgebouwen openhouden en twee kerkgebouwen sluiten.

Met de Parochiële Caritas Instelling (PCI) wordt een gebouwenplan opgesteld waarbij een aantal Huizen van de Caritas worden opgericht. In die Huizen van de Caritas kunnen diaconale activiteiten ondergebracht worden zoals een kledingbank, een ontmoetingsruimte en een repair café waarin kapotte apparaten kunnen worden hersteld waarbij mensen uit de GGZ behulpzaam kunnen zijn.

De diaconaal werker zou in de Huizen van de Caritas zijn spreekuur kunnen houden. Ook kan daar het budgetmaatjes-project onderdak vinden, waarbij mensen met schulden ( die al in de schuldhulpverlening aangenomen zijn) worden geholpen om verantwoorder met hun budgetten om te gaan.

Meer informatie:
Kees van Kordelaar
kvankordelaar@solidairfriesland.nl
0515 755479