Kinderwerk

Het kinderwerk in de Titus Brandsmaparochie Leeuwarden is door de volgende activiteiten gegroeid:

  • Er worden diverse kinderactiviteiten aangeboden: voorbereiding op de eerste communie, kindercatechese voor kinderen tussen 8 en 12 jaar, kinderkerk tijdens de liturgie, kinderopvang tijdens de liturgie, gezinsvieringen, ouderavonden over geloofsopvoeding.
  • Er wordt een lijst bijgehouden met ouders en jonge kinderen (0-12 jaar), die elke keer als er een activiteit is voor kinderen bericht krijgt (via de e-mail).
  • Ook de katholieke basisscholen krijgen elke keer deze berichten, die ze op de weekbrief plaatsen.
  • De scholen krijgen het jaarplan van de kinderactiviteiten, en sommige scholen zetten dat op hun jaarkalender.
  • In de sterke tijden (veertigdagentijd, advent) wordt er door de werkgroepen gezinsvieringen en kinderkerk een boekje gemaakt met een activiteit voor elke dag (gebed, puzzel, verhaaltje, tekening, etc.). Maar ook alle activiteiten voor kinderen staan in het boekje. En een uitleg bij de lezingen van de zondagen. Vaak is er een thema, dat ook wordt uitgewerkt in het boekje, en dat terugkomt in de liturgie. In de sterke tijd is er wekelijks iets voor kinderen (kinderkerk of gezinsviering). Dat boekje wordt met Christus Koning en met Aswoensdag uitgedeeld aan de aanwezige kinderen, en het wordt digitaal gestuurd naar de adressenlijst.
  • Voor de begeleiders van de kinderkerk en de gezinsvieringen is er twee keer per jaar een inhoudelijke bijeenkomst: de ene over de lezingen van de advent, de andere over de lezingen van de veertigdagentijd. Dit wordt als heel inspirerend ervaren. Op deze avonden wordt ook het thema afgesproken, en wie wat gaat doen voor het boekje.
  • Met Kerstmis wordt er een musical of toneelstuk door de kinderen ingestudeerd voor de kerstavondviering.
  • In de Goede Week wordt de Palmpaasviering met en voor kinderen verzorgd, is er een kruisweg met en door kinderen en is er na afloop van de Paasviering op eerste paasdag eieren zoeken in de pastorietuin.
  • Het seizoen sluiten we af met een gezinsviering waarna diverse spelletjes gedaan worden. Passend bij de lezingen van die zondag.
  • Buiten de sterke tijden om wordt er naar gestreefd om een keer per maand een gezinsviering te hebben en een keer per maand kinderkerk.

Meer informatie bij Germa Kamsma