Omgekeerd Huisbezoek

Sinds vier jaar wordt er in de H. Jacobusparochie in Noordwest Friesland een zogeheten Omgekeerd Huisbezoek georganiseerd. De achterliggende gedachte is dat de pastorale beroepskrachten niet alle oudere parochianen kunnen bezoeken maar dat er wel behoeft is aan pastorale aandacht en nabijheid. Daarom worden met enige regelmaat parochianen van 65+ uitgenodigd in één van de vier parochiecentra om daar een ochtend of middag elkaar en een van de pastores te ontmoeten. De belangstelling daarvoor is groot.

De opzet van alle Omgekeerd Huisbezoeken is grotendeels hetzelfde. Eerst is er een inloop van een half uur waar koffie en thee geschonken wordt. Daarna wordt begonnen met een lied en een gebed. Vervolgens houdt de pastor een inleiding waarna er weer koffie en thee is. Vervolgens is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan per tafel en later plenair. Het Omgekeerd Huisbezoek wordt afgesloten met een lied en een drankje.

De thema’s die aan de orde komen zijn in de regel zo concreet mogelijk en passend bij de doelgroep. Het gaat dus over ‘Ouder worden, hoe doe je dat?’, ‘Geloof doorgeven aan je (klein-)kinderen)’, ‘De laatste wilsbeschikking’, ‘Kerk in verandering’.

Een keer per jaar, in het voorjaar, is er het zogeheten Omgekeerd Huisbezoek op reis. Met een bus worden ouderen uit hun locaties naar bestemmingen gebracht als het Dominicanenklooster in Zwolle, een rondvaart over de Friese Meren bij Grouw of het Poptaslot in Marsum. Bij het Omgekeerd Huisbezoek op reis is er altijd een viering in een kerk.

Ouderen kijken echt naar het Omgekeerd Huisbezoek uit. Er komen veel ouderen die je (vrijwel) nooit in de zondagse vieringen ziet. Het Omgekeerd Huisbezoek is op deze wijze gemeenschapsstichtend, ook voor niet-kerkse parochianen. En dat is juist de categorie parochianen die lastig als groep te bereiken is.

Meer informatie:
Theo van der Geest
t.vandergeest01@gmail.com
0517-393034