Projectkoor Sint Frans

Het kinderkoor van de locatie Franciscuskerk Emmerschans leidde al jaren een moeizaam bestaan. Soms zongen een aantal volwassenen mee, maar dat was uiteindelijk ook niet bevredigend. Sinds begin dit jaar is opnieuw begonnen met een projectkoor van kinderen, ouders en gemengd koor. Daarbij is een beroep gedaan op 1e communicanten, hun broertjes en zusjes en geïnteresseerde kinderen en volwassenen. Bij de viering van Palmzondag, de 1e H. Communie en het Franciscusfeest was dit een groot succes.

In dit verband werden ook gezamenlijk de Palmpasenstokken in de parochiezaal gemaakt. Dit versterkt de onderlinge band tussen de kinderen én hun ouders.

Het is een voorzichtig begin, maar we zien de toekomst hoopvol tegemoet. We zetten kleine stapjes en wellicht is dit projectkoor het begin van voortgezette catechese na de 1e H. Communie.

Meer informatie bij Mia van Hebel