Tijd investeren in het pastorale team

Het pastorale team heeft een belangrijke rol in het parochieleven. Het team is een aanspreekpunt voor zowel parochianen en niet-parochianen. De pastores zijn voorganger in de liturgie. Zij nemen initiatieven rond geloofsverdieping, diaconie en gemeenschapsopbouw.

Ons team bestaat uit twee personen. Priester en pastoraal werker, man en vrouw. Met onze verschillende achtergronden, kennis en ervaring zijn we samen verantwoordelijk voor het pastoraat. We vinden het belangrijk om goed te communiceren met elkaar en met anderen. Af en toe een compliment maken naar elkaar bevordert de werksfeer. We onderzoeken en bespreken problemen en knelpunten. Als dat nodig is vragen we anderen om hun inbreng bij het ontwikkelen van plannen of oplossen van problemen.

Wij vinden het belangrijk dat ons pastorale team inderdaad als team werkt. Het werk moet weliswaar verdeeld worden, maar waar de één staat, staat hij of zij namens het team. De persoonlijke zending en benoeming door onze bisschop zijn de basis voor ons gezamenlijke uitoefenen van ons pastoraat, ieder met zijn of haar persoonlijke kennis, ervaring, geschiedenis en talenten.

Omdat het werken binnen een goed op elkaar afgestemde pastoraal team zoveel vrucht kan dragen voor onze parochie, onze parochianen en uiteindelijk voor onze wereld, vinden wij het belangrijk om tijd en energie te besteden aan hoe ons team functioneert. Daartoe doen wij het volgende:

  • Een wekelijks teamoverleg (ruim 2 uur)
  • Vaak gezamenlijke gesprekken met individuele parochianen rond gevoelige kwesties
  • Bijna dagelijks telefonisch contact met elkaar
  • Jaarlijks een “werk-retraite” van 2 dagen bij een klooster
  • Eens per maand wat langer de tijd nemen om het pastoraat met elkaar door te nemen – brainstormen, creatief zijn.
  • Onderlinge gevoelige zaken kunnen en durven bespreken met elkaar, ook waar dat moeilijk ligt.
  • Actief luisteren en waar nodig de hand in eigen boezem steken. Elkaars sterke punten waarderen en daar gebruik van maken.

Informatie bij Maurits Damsté en Ria van der Stam