Van community naar communitas

De Kanaalstreek kent een jongerenproject met als doel jongeren zelf verantwoordelijk te laten zijn voor hun parochie. Het project wordt dus niet alleen voor jongeren georganiseerd maar ook door hen gedragen. Uit gesprekken met jongeren bleek namelijk dat het katholieke geloof voor hen weliswaar erg belangrijk is, maar dat de kerk te ver van hun belevingswereld afstaat. De jongeren missen de sociale warmte en het gemeenschapsgevoel. Ook spreken de kerkdiensten weinig jongeren aan. .

Een en ander bleek uit een project van Solidair Groningen & Drenthe. Naar aanleiding hiervan is Solidair met het project ‘van community naar communitas’ gestart. Het idee is dat jongeren zich door het project verantwoordelijk voelen voor de parochie. Zij mogen zich inzetten op verschillende terreinen in de parochie. Dat betekent wel dat andere (met name oudere) parochianen moeten durven loslaten en ook daadwerkelijk taken aan jongeren durven overdragen. Dat is spannend.

Jongeren in de Kanaalstreek hebben nu zelf een jongerenbeleidsplan geschreven. Dat is uniek. In de meeste parochies bestaat geen jongerenbeleidsplan en al helemaal geen beleidsplan dat door jongeren zelf geschreven is.

In dit beleidsplan hebben jongeren kerkopbouw onder vier pijlers gecategoriseerd, namelijk: publiciteit, activiteit, diaconie/catechese/liturgie en samenwerking. Zij willen zich de komende periode inzetten op deze terreinen. Om het plan kracht bij te zetten zijn deze jongeren nu bezig een plek in het nieuwe bestuur te bemachtigen.

Wanneer jongeren binnenkort hun plaats zullen innemen worden ze gekoppeld aan mentoren. Deze mentoren kunnen jongeren ondersteunen bij het vinden van hun plek in de kerkgemeenschap en ze kunnen tegelijkertijd ervoor waken dat jongeren niet ‘ondergesneeuwd’ raken.

De jongeren voelen zich op dit moment erg verantwoordelijk voor de toekomst van hun parochie en zijn ook in dit project gestapt omdat ze van mening zijn dat als ze nu niets doen, de geloofsgemeenschap er in de toekomst minder florissant uitziet.

Op dit moment werken de jongeren aan hun werkplan en denken zij na over hoe zij hun rol in de parochie op zich kunnen nemen.

Meer informatie:
Krista Russchen
krista@solidairgroningendrenthe.nl
0623-646589Van