Zorg voor elkaar

Doelgroep

Mensen die zorg nodig hebben en mensen die zorg geven in de Noordoostpolder(NOP).

Korte inhoud

Op dinsdagavond 29 september 2015 is een bijeenkomst/gesprek georganiseerd door Beraad Diaconie NOP voor alle Emmaüs parochianen met wethouder H. Bogaards-Simonse van de Burgergemeente. Dit naar aanleiding van de sociale brief van bisschop de Korte.: ‘Hebben wij iets met elkaar – over samenhang en isolement in onze samenleving.’

Omzien naar elkaar is van alle tijden. Velen zijn afhankelijk van anderen omdat zij zorg nodig hebben in hun leven. Op het gebied van zorg en welzijn is een verandering gaande in onze samenleving. We gaan van verzorgingsstaat naar een zogenaamde participatie-samenleving. Dit heeft consequenties voor velen die zorg nodig hebben en voor zorgverleners.

Verantwoordelijkheid m.b.t zorg en welzijn ligt meer en meer bij de burgerlijke gemeenten. Ook wordt er van allen in de samenleving gevraagd weer meer om te zien naar elkaar. Wat betekent dat voor de kerken die daar van oudsher op inspelen?

Centrale vraag is: Op welke wijze kunnen wij qua zorg en welzijn elkaar samen versterken en aanvullen?

Uitgenodigd zijn: alle Emmaüs parochianen, specifiek alle bezoekersgroepen en contact-personen, werkgroep Rouw NOP, werkgroep Naomi- seksueel misbruik, werkgroep Zorg en Welzijnsproject de Ontmoeting. Namens de Burgergemeente: wethouder sociale zaken en alle buurtwerkers.

Werkwijze

Pastor Magda Schilder heeft een inleiding gehouden over de brief ‘Hebben wij iets met elkaar? Aansluitend heeft wethouder Hennie Bogaards-Simonse een inleiding gehouden over ‘Ondersteuning en zorg in de NOP’.

In de pauze was er gelegenheid bij drie standjes kennis te maken met de werkgroep ROUW NOP, werkgroep Naomi en het Zorg-en Welzijnsproject : De Ontmoeting, een levenlang wonen in Luttelgeest. Na de pauze zijn alle aanwezigen in kleine groepjes met elkaar in gesprek geweest aan de hand van vier vragen:

  1. Welke signalen herkent u tijdens bezoekwerk of door contacten in de NOP, van het gaan van Verzorgingsstaat naar Participatiesamenleving?
  2. Vindt u dat de kerk (meer) verantwoordelijkheden moet oppakken t.a.v. zorg? Waarom? Noem concreet haalbare voorbeelden.
  3. Aan wie of waaraan moet de Gemeente zorg-ondersteuning bieden? Stel een top 5 samen.
  4. Welke haalbare zorg-en welzijn initiatieven, die samenbindend zijn, ziet u persoonlijk voor uzelf ?

Nadien is er een plenair gesprek geweest aan de hand van antwoorden uit de groepen. Alle antwoorden zijn verzameld op papier en worden gebruikt bij de verdere ontwikkeling van zorg vanuit het Beraad Diaconie.

Doel

Bewustwording van zorg en welzijn in eigen omgeving. Welke vragen zijn er? Waar lopen we tegenaan? Hoe kunnen wij als RK kerk een (misschien meer) zinvolle bijdrage leveren aan zorg en welzijn. Afgestemd op het aanbod van de Burgergemeente.

Tijdsduur

Een bijeenkomst van 20.00u – 22.00u in ’t Gebouwtje in Ens.

 

Contactpersoon

Pastor Magda Schilder-Reijrink

pastormagda@hotmail.com

tel. 06-51109960