Benoeming bestuursleden parochiebestuur

Wanneer u voor de bestuursleden van uw parochie ontslag wilt aanvragen bij de bisschop, of wanneer u personen voordraagt voor benoeming of herbenoeming, kunt u gebruik maken van het formulier, dat u hieronder vindt. Tevens treft u het formulier voor de Eigen verklaring aan, dat ingevuld dient te worden bij benoemingen, maar ook in geval van herbenoemingen van personen die nog niet eerder een Eigen Verklaring hebben ingevuld.

Formulier benoeming bestuursleden in samengevoegde parochies

Formulier benoeming-ontslag parochiebestuurslid

Eigen verklaring – benoeming parochiebestuur