Kerksluiting

Hoewel aan de fusie van parochies geen kerksluiting is gekoppeld is het onvermijdelijk dat kerksluitingen en het afstoten van kerkgebouwen in de toekomst aan de orde komen. Het behoort tot de verantwoordelijkheden van het bestuur van de gefuseerde parochie om gebouwenbeleid op te stellen en uit te voeren. Het bisdom ondersteunt daarbij.

Hierbij treft u een notitie omtrent kerksluiting. Het is gebaseerd op het Handboek kerksluiting dat in 2011 is verschenen, met als titel ‘Meer dan hout en steen’.
Het idee voor het boek is ontstaan tijdens een conferentie over ervaringen rond kerksluitingsprocessen.
Het boek handelt over die aspecten waar een geloofsgemeenschap van begin tot eind mee te maken krijgt bij de afstoting of herbestemming van een kerkgebouw. Het boek is bedoeld voor bestuurders en leidinggevenden aan plaatselijke parochies en gemeenten, pastores en predikanten, gemeenteadviseurs, kerkelijk opbouwwerkers en theologiestudenten. Het boek is geschreven onder redactie van Harry Bisseling, Henk de Roest en gemeenteadviseur Peet Valstar.

Protocol Kerksluiting

Naast het stappenplan kerksluiting, dat gezien kan worden als een processtuk, is er ook een protocol kerksluiting. Dit protocol is een formeel-juridisch inhoudelijk en procedureel document wat de formele weg aangeeft tot het sluiten van een kerk.

Downloaden

Stappenplan Kerksluiting

Protocol kerksluiting