Modelantwoord inschrijving KvK

….

Naar aanleiding van uw verzoek om toezending/overhandiging van het bewijs van inschrijving van onze parochie/PCI bij de Kamer van Koophandel, bericht ik u als volgt.

De parochie/PCI is een zelfstandig onderdeel van het Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland. Als zodanig is zij een kerkelijke rechtspersoon, die in het Nederlands recht wordt erkend en op grond van artikel 2:2 BW rechtspersoonlijkheid bezit. Lid 2 van genoemd artikel bepaalt dat de regelingen van Boek 2 BW titel 1 niet van toepassing zijn.

Op grond van artikel 6 lid 3 van de Handelsregisterwet geldt voor kerkelijke rechtspersonen een afwijkende regeling, die inhoudt dat alleen het hoogste aggregatieniveau ingeschreven hoeft te worden. Dit is het eerder genoemde Rooms Katholiek Kerkgenootschap, dat is gevestigd te Utrecht. Het RK Kerkgenootschap is onder nummer 30269644 ingeschreven. Dit nummer is niet te gebruiken als nummer voor onze parochie of PCI.

Indien gewenst kan via het bisdom een verklaring inzake de vaststelling van de identiteit van een kerkelijke rechtspersoon op grond van de Wet Identificatie bij financiële dienstverlening (WID) verkregen worden.

In het vertrouwen u hiermee van dienst te zijn geweest,

etc….