Overzicht alle benodigde documenten voor een parochiefusie

Naam parochie

– Afschrift brief Toekenning naamgeving nieuwe parochie door de bisschop (na advies van Adviescommissie namen nieuwe parochies)

Namen pastoraal team

– Lijst met namen en functies

Namen kandidaten bestuur en locatieraad

– Per kandidaat een
Formulier benoeming parochie-bestuursleden in samengevoegde parochie en
Eigen verklaring – benoeming parochiebestuur en
Verklaring omtrent het Gedrag (VOG).
(In het bisdom GL is een VOG verplicht voor alle bestuursleden van parochies en PCI-en)

Hier vindt u ook het
Huishoudelijk Reglement Locatieraad waarmee de voorgedragen bestuursleden verklaren in te stemmen plus
benoeminglidlocatieraadinnieuweparochiedirectnasamenvoeging

– Formulier Formulier benoeming-ontslag parochiebestuurslid