Financiën

Een van de grootste uitdagingen in het proces van samenvoeging van parochies is het samenvoegen van de financiën.

In voorbereiding op de samenvoeging komen alle verschillen op financieel gebied bij elkaar. Wezenlijk is dat er vertrouwen groeit dat men met elkaar eenzelfde toekomst in wil en dat men elkaar niet laat vallen. Als dat vertrouwen er is kan het praktische werk van harmonisatie van grondslagen en het voorbereiden van een nieuwe gezamenlijke begroting echt beginnen.

Hieronder vindt u de instrumenten die u in hierbij tot hulp kunnen zijn.

Downloaden:

Harmonisatie financiële grondslagen
Beleggingsrichtlijn Bisdom Groningen-Leeuwarden
Rekeningschema Navision
Toelichting grootboekrekeningschema