Parochieblad als bindmiddel

Bij de samenvoeging van parochies tot één nieuwe parochie hoort ook het toewerken naar een gezamenlijk parochieblad. Sommige samenwerkingsverbanden van parochies kennen zelfs al een gezamenlijk parochieblad vóór de officiële oprichting van de nieuwe parochie!

Zo’n gezamenlijk blad werkt als sterk verbindend, zowel voor als na de samenvoeging. Parochies kunnen uiteraard zelf bepalen op welke manier of met welke partij (of aanbieder) ze tot een gezamenlijk blad willen komen. Het bisdom laat ruimte aan de parochies om hierin een eigen keuze te maken, maar hecht wel sterk aan de uiteindelijke totstandkoming van een gezamenlijk blad.