Benoemingen

Recente benoemingen in het bisdom Groningen-Leeuwarden

Met ingang van 1 april 2018 is drs. Lysbeth Minnema als diaconaal opbouwwerkster in dienst getreden in de Sint-Vitusparochie te Leeuwarden. Zij is lid van het pastoraal team en vooral actief binnen het diaconaal werk en opbouwwerk in de parochie. Zij zal daarbij samenwerken met pastoor P.J.J. Stiekema en pastoraal werkster drs. G.M.H. Kamsma-Kunst.

Mevrouw Minnema is 47 jaar, woont in Leeuwarden. Zij werd geboren in Holwerd, gemeente Westdongeradeel. Mevrouw Minnema is binnen ons bisdom geen onbekende omdat zij vele jaren actief is geweest als pastoraal werker in Zuid-Oost Drenthe.

*********

Met ingang van 1 april 2018 is pastoraal werker drs. Jan van Beek toegevoegd aan het pastoraal team in de parochie Zalige Titus Brandsma te Bolsward voor 0.4 Fte. Hij zal samenwerken met pastoor lic. drs. A. Bultsma en pastoraal werkster drs. N.G. ten Wolde-Hijwegen.

Pastoraal werker van Beek is 58 jaar en gehuwd. Hij is geboren in Utrecht en woonachtig in Wolvega. Dhr. van Beek is in 2011 afgestudeerd als theoloog aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht en in 1989 als historicus aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.

********

Met ingang van 1 mei 2018 zal pater Jozef Okonek S.Chr. worden benoemd tot pastoor van de parochie Maria, Hertogin van Drenthe. Daarnaast blijft hij ook verantwoordelijk voor de pastorale zorg voor de Poolse Missie in ons bisdom. Hij gaat samenwerken met pastoraal werkster drs. A.T. Oosting.

Tot 1 mei was hij als parochie-vicaris werkzaam in de parochie Heilige Drie-eenheid.

De installatie zal plaatsvinden op 12 mei in de H. Willehaduskerk te Emmer Compascuum, aanvang 19.00 uur. Pater Okonek woont in de pastorie van Klazienaveen.

********

In het weekend van Palmzondag is bekend gemaakt dat pastoor Peter H.H. Wellen met ingang van 16 september 2018 benoemd zal worden tot pastoor van de parochie Heilige

Drie-eenheid. Deze benoeming is halftime en zal gecombineerd blijven met de halftime benoeming als vicaris-generaal van het bisdom. Hij gaat samenwerken met pastoraal werkster drs. Th.M. Gies.

Dat betekent dat hij op 2 september a.s. afscheid zal nemen van de Heilige Liudgerparochie te Noord-Groningen. Pastoor Wellen gaat wonen in de pastorie van Hoogeveen. De installatieviering zal zijn op zondag 16 september a.s..