Bericht aan parochies: Corona maatregelen RK kerk najaar 2021

De verruiming van coronamaatregelen door de overheid en kerken roept ook nieuwe vragen op. Voor sommige bijeenkomsten en gelegenheden, zoals in de horeca, wordt een coronacheck gevraagd. In andere situaties niet.
Hoe het precies zit kunt u nakijken op de website van de overheid (Kort overzicht coronamaatregelen | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl).
Voor informatie over coronamaatregelingen kunt u ook kijken op de website:  rkkerk.nl

Maar niet elke situatie is in regels te vangen, dus blijft enige onduidelijkheid en discussie. Ook in de parochies. U zult in de praktijk met elkaar moeten zoeken naar een goede oplossing. Wat betreft de kerkelijke zangkoren: het is toegestaan weer in volledige bezetting te zingen, maar wel zo dat er voldoende afstand is tot elkaar, en dat de kerk c.q. repetitieruimte goed geventileerd is (evt. deur open zetten).

Als bisdomstaf dringen wij er nogmaals op aan om u – als u er nog niet voor gekozen hebt (uitgezonderd medische redenen) – te laten vaccineren. Vaccinatie geeft veel mensen met wie u te maken hebt, een veilig gevoel. Houd rekening met elkaar. Tegelijkertijd vinden we niet dat in de kerkelijke context een coronacheck verplicht moet zijn. We doen dus een uitdrukkelijk beroep op uw verantwoordelijkheid. Met als laatste oproep, ook binnen de parochie: ‘’Als u klachten hebt, blijf dan thuis en neem geen risico.’’