Berichten van de diocesane werkgroep Partnerverlies

Pastoor Bernard Buit heeft na 17 jaar zijn werkzaamheden voor de diocesane Werkgroep Partnerverlies beëindigd. Zijn voorzitterschap van de werkgroep is overgenomen door pastoraal werker Wiebe Mulder (formeel per 1 september 2020). Door de corona maatregelen is ook dit najaar helaas geen gelegenheid om de traditionele Ontmoetingsdag van de Werkgroep Partnerverlies te organiseren. Een spijtige zaak nu dit in het voorjaar jl. ook al het geval was. Zodra het weer mogelijk is start de werkgroep de organisatie van de eerstvolgende Ontmoetingsdag.  U hoort van ons!

Namens de Werkgroep Partnerverlies,

Wiebe Mulder, pastoraal werker parochie Emmaüs
Contact:  Wiebe Mulder, tel:  0514-602163 en e-mail whmmulder@live.nl