Bernard Buit nieuwe pastoor van Immanuelparochie in Drenthe

Met ingang van 1 juni a.s. zal bisschop Van den Hout B.J.J. (Bernard) Buit benoemen tot pastoor van de Immanuelparochie te Coevorden, Nieuw Schoonebeek, Schoonebeek, Steenwijksmoer en Weiteveen. Pastoor Buit vormt samen met diaken Frans Wielens het pastorale team van de parochie.

Wij wensen pastor Buit Gods rijkste zegen toe voor deze benoeming. Bernard Buit was tot nu toe werkzaam als parochievicaris in het team van de Groningse Norbertusparochie.