Bewaren, beleven en doorgeven van het geloof. God present blijven stellen (2), column juli 2019

God present stellen betekent als Kerk en gelovige van binnen naar buiten werken. Er zijn voor de ander gaat niet zonder innerlijke bewogenheid. De wereld verbeteren begint bij jezelf, kan je ook zeggen. Vorige keer schreef ik over het eerste deel van het motto voor beleid dat we als staf van het bisdom gaan uitstippelen in samenspraak met diverse diocesane adviesorganen. De nieuwe Diocesane Pastorale Raad is een van deze geledingen. Hierin hebben naast leken-gelovigen uit de parochies en uit het middenveld (de onderwijswereld bijvoorbeeld) ook de leden en auditores van de priesterraad zitting. Verder zijn de religieuzen vertegenwoordigd en geestelijk verzorgers van zorginstellingen en penitentiaire inrichtingen.

Het geloof dat we hebben ontvangen, mogen we zelf beleven en doorgeven. Dat is een intern thema. Het gaat om de vraag: wat zegt de Kerk van zichzelf? Die vraag is niet onbelangrijk. Ook het Tweede Vaticaans Concilie begon met deze vraag in het document Lumen Gentium (Licht voor de volken). Daarnaast heeft de Kerk een plaats en een taak in deze wereld. De Kerk is ook naar buiten gericht. Hierover spreekt een ander document van het Tweede Vaticaans Concilie: Gaudium et Spes (Vreugde en Hoop). De Kerk staat niet alleen bij haar taak in de wereld. Andere kerken, godsdiensten, maatschappelijke organisaties en de politiek kunnen voor ons partners zijn in het verbeteren van de wereld en de leefbaarheid van de mensen.

Wat ik specifiek vind voor de bijdrage die de Kerk kan leveren is de vraag naar God en wat voortvloeit uit het geloof in Hem. Immers, als de kerken niet over God spreken, wie doet het dan nog wel! Vanuit het geloof in God die de aarde geschapen heeft en die in Christus de mensheid heeft verlost, komt een visie voort op de mens en de samenleving. Die visie is onze bijdrage aan de waarden en normen waaraan de maatschappij behoefte heeft. Een visie op de wereld gevoed en gedragen door geloof.

Ook hier geldt: het werkt van binnen naar buiten. Eerst nadenken wat onze boodschap is en welke onze waarden zijn. Vervolgens richten we ons naar buiten. Zo is het aan ons om God blijvend ter sprake te brengen.

+ Ron van den Hout
bisschop van Groningen – Leeuwarden