Bezoek van bisschop aan basisscholen.

Vastenactie voor Zambiaanse kinderen

Bisschop op de basisschool

In februari en maart is bisschop Van den Hout in gesprek geweest met kinderen van Groningse en Drentse basisscholen over de Vastenactie 2018. De geldelijke opbrengst van de jaarlijkse Vastenactie in parochies gaat dit jaar naar een opvangproject voor kinderen in Zambia. De katholieke Zusters van de H.Harten van Jezus en Maria zetten zich daar in voor onderwijs aan jonge kinderen met hun dagopvang Sunsuntila; een naam die ‘wiegen’ betekent.

Te gast op school vertelt de bisschop kinderen in de kring over het werk van de katholieke zusters in hun dagopvang Sunsuntila: het geven van bijles en gezamenlijke maaltijden voor weeskinderen die hun ouders verloren hebben als gevolg van de AIDS-epidemie. De zusters organiseren ook de Victor Braunschool voor gehandicapte kinderen: een speciale jeugdopvang omdat ouders vaak moeite hebben met of zich schamen voor kinderen met een handicap.

Bij zijn contacten op school moedigt mgr. Van den Hout kinderen aan om met vastenacties geld in te zamelen voor het project in Zambia.

In februari zijn de basisscholen De Schelp in Uithuizen en Heilige Christoffel in Ter Apel bezocht. In maart zijn de basisscholen De Hoeksteen in Emmer Compascuum (12 maart), de Bonifatiusschool in Ter Apel (17 maart) en basisschool De Banier in Zwartemeer (27 maart) bezocht.