Bijeenkomst ‘Geloof en politiek’ hand in hand of bijten ze elkaar?

dinsdag 1 oktober 2019

Gastlezing CDA-politicus Henk Jumelet

De plaatselijke katholieke geloofsgemeenschap bedrijft meestal geen politiek. De wekelijkse eredienst is een a-politieke gebeurtenis voor kerkgangers. Voorgangers geven in verkiezingstijd geen stemadvies. Hooguit bevestiging van het belang van democratische waarden.

De Nederlandse bisschoppen vinden het moeilijk zich op het gladde ijs van politiek debat te begeven. Had het Nederlandse katholicisme tot in de jaren ’70 nog regelmatig een politiek karakter; vandaag de dag lijkt de kerk van politiek ontdaan. Politiek is iets van de individuele gelovige geworden. Men maakt privé zijn of haar politieke keuze.

Is ‘politiek’ nog iets voor de kerk als instituut?  Op wereldniveau probeert de Rooms-Katholieke Kerk haar partij mee te blazen. Vaticaanse diplomatie speelt een positieve rol in vredesbesprekingen. Paus Franciscus nam  met zijn ‘groene’ encycliek Laudato Si stelling in de toenemende actuele klimaatdiscussie.

Houden wij geloof en politiek op afstand van elkaar? Of ontkomt de christelijke geloofsgemeenschap niet aan politieke keuzes? Na een inleiding over het thema volgt gesprek met aanwezigen.

Gastspreker CDA-politicus Henk Jumelet is Gedeputeerde van de Provincie Drenthe voor ondermeer Landbouw en Agribusiness, Natuur en Landschap en Informatisering.

Waar: parochiezaal Franciscuskerk, de Schanswal 4, Emmen (voldoende parkeergelegenheid)
Wanneer: dinsdag 1 oktober 2019 van 20.00 tot 22.00 uur
Voor wie: leden van parochiebesturen en locatieraden maar vooral voor alle geïnteresseerden.
Opgave: aanmelden tot 20 september 2019 bij:
Vicariaat Groningen-Drenthe
t.a.v. mw. L. Winter
Ubbo Emmiussingel 79
9711 BG Groningen
tel. 050-4065888, alle dagen (behalve vrijdagmiddag)
e-mail: vicariaatgrdr@bisdomgl.nl

De bezinningsavond over Geloof en Politiek is georganiseerd door de Projectgroep
Toerusting van het Vicariaat Groningen-Drenthe.