BISDOM BEDEVAART NAAR ASSISI UITGESTELD

Afgelopen dagen is op tal van terreinen overleg geweest. Reisorganisatie VNB heeft in verband met de toenemende onrust als gevolg van het Corona-virus al haar pelgrimsreizen tot en met 5 mei a.s. geannuleerd. Daaronder valt ook de bedevaart naar Assisi in noord Italië van het bisdom Groningen-Leeuwarden, die gepland stond van 25 april tot en met 3 mei 2020. De 170 deelnemers die zich tot nu toe hadden opgegeven, zijn per mail of post geïnformeerd.

Mgr. Van den Hout heeft met de staf van het bisdom besloten dat het niet doorgaan van de reis echter geen afstel betekent. De bisdom bedevaart naar Assisi is verschoven naar 1-9 mei 2021.

De nieuwe reisgegevens voor 2021 worden zo spoedig mogelijk op de website van reisorganisatie VNB geplaatst. Wie zich al had aangemeld kan via de regionale contactpersonen in het bisdom zich nader informeren over boeking voor 2021.

Bisschop Van den Hout, het VNB-team en stafmedewerkers van het bisdom spreken de wens uit dat alle belangstellenden in goede gezondheid kunnen deelnemen aan de uitgestelde reis naar Assisi.

Voorwerk achter de schermen door vrijwilligers en de VNB is niet voor niets geweest. Het leidt volgend jaar tot een schitterende bedevaart, opnieuw in de voetsporen van de heilige Franciscus en heilige Clara. En een nieuwe ronde biedt ook nieuwe kansen. Wie dit jaar verhindert was is in 2021 natuurlijk opnieuw van harte welkom.

Peter H.H. Wellen, vicaris-generaal bisdom Groningen-Leeuwarden, tot slot: ”Laten we in deze onzekere tijden met ons hart en ons gebed verbonden zijn met hen die gevolgen van dit virus aan den lijve ervaren. Wij wensen iedereen heel veel kracht en sterkte!”