Bisdom GL: Creatief katholiek in quarantaine

Katholieke gemeenschappen in het noordelijk bisdom experimenteren met alternatieve pastorale zorg en presentatie van de mis. In coronatijd verkennen de bisschop en pastorale teams nieuwe wegen. Hiertoe geprikkeld in een Veertigdagentijd voor Pasen als een ‘woestijntijd met beperkingen’, zoals bisschop Ron van den Hout het omschrijft in zijn Brief aan gelovigen in verband met de coronacrisis. Al gaat er niets boven het delen van het Heilig Brood in eigen kring van gelovigen; de elektronische snelweg biedt tijdelijk nieuwe mogelijkheden. Enkele impressies van creatief kerk zijn van katholieken in quarantaine.    

YouTubekanaal  

Bisschop Van den Hout startte deze week op het YouTubekanaal van het bisdom Groningen-Leeuwarden met uitzending van zijn misviering in de huiskapel van het bisdom. https://www.youtube.com/channel/UCODR6PYhThoatH06kl5EPcg Met enige regelmaat zal hij er filmpjes op plaatsen. De bisschop draait ook mee in het landelijk circuit van KRO-NCRV. Op verzoek van de publieke omroep is hij woensdag 1 april a.s. om 9.30 uur hoofdcelebrant bij de mis in de Hilversumse St. Vituskerk. Op de website van KRO-NCRV is live-stream uitzending van deze mis te zien. De website toont ook dagelijks een misviering van de Hilversumse St. Vituskerk als videoservice aan gelovigen.

‘IT-misdienaar’

De afgelasting van alle publieke vieringen tot en met Pinksteren door de Nederlandse bisschoppen prikkelt priesters en pastoraal werkers om nieuwe media in te zetten voor hun pastorale contact en misviering. Smartphones, websites, Facebook en YouTube worden aangeboord, ook dankzij enthousiaste technische assistentie van jongere parochianen als ‘IT-misdienaren’. On line uitzendingen krijgen zo een impuls. Video opnamen van misviering worden met mobiele telefoons of een vaste camera opstelling op YouTube of Facebook geplaatst vanuit de parochie. Live-streaming van de mis op zondag door de pastoor, met alleen een misdienaar of acoliet aan de altaartafel, verschijnen ook op eigen YouTubekanalen en websites van parochies.

Een nuchtere Groninger pastor onder hen vindt het on line optreden een uitkomst in crisistijd. Een Drentse collega doet weliswaar mee voor eigen parochie, maar worstelt ook met het afstandelijk karakter. Immers: Hoe vier je de intimiteit van een Paaswake?  Zonder mensen, alleen voor een camera?  Hij doet een beroep op  parochianen portretfoto’s van zichzelf op groter formaat te printen om ze in de kerkbanken te plaatsen. Elke priester en pastoraal werker – digibeet of niet – ziet zijn gemeenschap van gelovigen het liefst in de ogen.

Andere pastores sturen tijdens de coronacrisis elke week pastorale brieven rond via de elektronische snelweg. Er komt een pastorale boodschap naast de meer zakelijke digitale nieuwsbrief met mededelingen. De digibeet gelovige thuis – senioren soms zonder ervaring met internet/e-mail en computer –  krijgt van medeparochianen een hard-copy thuisbezorgd: persoonlijk bij de deur of per briefpost. Ook dat is pastorale zorg en goed voor onderling sociaal contact.

Digitale uitzendingen zijn terug te kijken op diverse parochiewebsites, YouTubekanalen of via www.kerkdienstgemist.nl.

Stervensnood

Het Coronagebod om thuis te blijven en sociale contacten te mijden betekent dat huis- en ziekenbezoek door pastores voorlopig is stopgezet wegens besmettingsgevaar. Toch maakt elke priester en pastoraal werker een uitzondering voor de mens in stervensnood. Alleen de priester kan de ziekenzalving bieden: het heilig sacrament voor hen die ernstig ziek zijn. Is een sterven in aantocht dan is het pastoraal ‘nood breekt wet’: de patiënt thuis, in een verpleeginstelling of ziekenhuis wordt persoonlijk bezocht. Bij uitvaarten is de kerkelijke plechtigheid in de praktijk ingekort tot een beknopt ritueel en een In Memoriam. Geen volledige viering;  wel een korte plechtigheid met naaste verwanten: echtgenoten, kinderen en kleinkinderen.

Zoveel is wel duidelijk: ook de geestelijk bedienaars – priester/pastoraal werker, imam of dominee – verdient in Coronatijd absoluut een plaats op de lijst van vitale beroepen.

Overzicht: Landelijke uitzending Eucharistie;  Nederland en Vaticaan 

Nederland: 

-Televisie: KRO-NCRV, elke zondag, 10.00 uur via NPO 2 , zoals gebruikelijk op afwisselende locaties in het land. Een TV-viering in versoberde stijl, zonder kerkelijk publiek. Alleen voorganger en misdienaren zijn in beeld.

-Internet: website KRO-NCRV, dagelijks  live-stream uitzendingen van de ochtendmis, 9.30 uur in de St. Vituskerk van Hilversum.

Rome/Vaticaan:

– De dagelijkse mis van Paus Franciscus in Casa Santa Marta te Rome: via de website  www.vaticannews.va; via het YouTubekanaal van het Vaticaan.

Viering van de dagelijkse mis in eigen huiskapel of parochiekerk is een religieuze plicht van elke priester en bisschop in de RK kerk.

Nadere informatie: Lammert de Hoop, Pers & Communicatie, bisdom Groningen-Leeuwarden, tel. 06 – 109 14 645.