Bisdom Groningen-Leeuwarden tegen gaswinning in de Waddenzee

Bisschop Ron van den Hout van het bisdom Groningen-Leeuwarden sluit zich aan bij de proteststemmen in het noorden tegen vergunningverlening voor gaswinning onder de Waddenzee en het kustgebied van noord Friesland. De actie is recent geïnitieerd door de Waddenvereniging met een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer Commissie voor Economische Zaken en Klimaat. ‘’De problemen met gaswinning in het noorden zijn nog lang niet opgelost. We mogen deze problematiek  niet uitbreiden van Groningen naar Friesland,’’ aldus de bisschop van Groningen-Leeuwarden, wiens bisdom het grootste deel van de Nederlandse wadden bestrijkt. De brief aan de Tweede Kamer wordt gesteund door bedrijven, maatschappelijke organisaties, locale overheden en de drie noordelijke provinciale besturen.  

De ontwikkelingen in het klimaat gaan voor de Waddenzee, de eilanden en het aangrenzende kustgebied grote gevolgen hebben, zeker als daarbij ook nog aan gaswinning wordt gedaan. Bisschop van den Hout: ‘’Het Noorden heeft veel ervaring met gaswinning en de schadelijke gevolgen daarvan voor de mensen en hun woongenot. Die problemen zijn in Noord Groningen nog lang niet opgelost. We mogen dat niet gaan verplaatsen van Groningen naar Friesland. Het Noorden verdient serieuze zorg en aandacht van de landelijke politiek. Gaswinning nu uitbreiden in het waddengebied, gezien ook de risico’s voor natuur en leefomgeving bij de Waddenzee in de toekomst, staat haaks op de gewenste aandacht voor het noorden.’’

Laudato Si

Zorg voor de Waddenzee en haar leefomgeving houdt voor het noordelijk bisdom verband met de groeiende tegenstelling van ecologie en economie in onze tijd. In de visie van mgr. Van den Hout: ‘’Vraagstukken van ecologie en economie moeten we meer dan ooit in samenhang zien met het gedrag van de mens en onbegrensde hang naar welvaart. Paus Franciscus heeft daar in zijn encycliek Laudato Si op gewezen. Klimaatverandering, uitstoot van fossiele brandstoffen en uitputting van de aarde brengen de grenzen in beeld van wat de planeet aankan. De aarde als schepping en geschenk van God is ons gemeenschappelijk huis. Wij zijn verantwoordelijk voor effecten op dit huis door onze leefstijl en economische keuzes. Dat geldt ook voor de Waddenzee en het Noord-Nederlands kustgebied.’’

——————————————————————————————————————————

Contact: Lammert de Hoop, perschef bisdom Groningen-Leeuwarden, l.dehoop@bisdomgl.nl. M 06 – 109 14 645.