Bisschoppelijk gedelegeerde voor de priesters

P.H.H. Wellen pr.
email: p.h.h.wellen@hetnet.nl
tel: 0595-438902