Dienstverlener catechese en jongerenwerk

Dienstverlener: drs. P.P.H.J.M. (Piet) Timmermans
Telefoon: 050-4065888
E-mail: p.timmermans@ bisdomgl.nl

Piet TimmermansPiet Timmermans richt zich als dienstverlener catechese vooral op vragen die vanuit de parochies worden gesteld en op de Bonifatius Academie Landelijk overleg is daarbij een stimulans. Samen met het Jongerenplatform (JP)  is hij bezig met de organisatie van jongerenactiviteiten van ons eigen bisdom en probeert hij een bijdrage te leveren aan het lokaal jongerenwerk. ‘De kerk wordt klein, zeker als je kijkt naar Jonge mensen, maar samenwerkend kunnen we elkaar aanmoedigen en werken aan de kerk van vandaag en morgen!’ Gelukkig wordt er ook landelijk steeds meer samengewerkt zoals bij de Wereldjongerendagen (WJD)  de cursus ‘Follow me!’ en een jongerenbedevaart. Daar willen we jongeren uit ons bisdom bij betrekken.

Piet Timmermans is bereikbaar onder telefoonnummer 050-4065888
en email p.timmermans@bisdomgl.nl

Hier vindt u de onderwijsbrief van mgr. De Korte: God is thuis op school