Dienstverlener kerkopbouw

Johan KlaassenDienstverlener kerkopbouw:
J.G.M. (Johan) Klaassen l.i.c.

e-mail:
j.klaassen@bisdomgl.nl

050-4065888

Parochies staan in onze tijd onder druk. Teruglopende betrokkenheid van parochianen, soms ook teruglopende financiën, minder vrijwilligers nopen tot herbezinning op de toekomst. Dat nadenken vindt plaats in de spanning tussen wat men zou willen – de missie en de zending – én wat men kan – de mogelijkheden.
De dienstverlener Kerkelijk Opbouwwerk kan parochies behulpzaam zijn bij het nadenken over beleid op langere termijn.Waar zet je als parochie op in? Wat zijn je prioriteiten voor de komende jaren? Hoe krijgt de geloofscommunicatie een centrale plaats in de parochie?

Zoals elders in de samenleving ontkomen ook parochies er niet aan om te gaan samenwerken met buurtparochies. Samenwerken is een middel: maar waartoe?. Wat wil men dan met de samenwerking en hoe geef je die vorm?

De dienstverleners kerkelijk opbouwwerk is er om zowel pastores, als besturen als andere vrijwilligers in de parochies op dit soort thema’s te ondersteunen.

Kerkopbouw is maatwerk, daarom komt de dienstverlener naar u toe. Ook kunt u een beroep op hem doen om projectente ontwikkelen die als doel hebben om de Blijde Boodschap van Jezus Christus niet beperkt te houden tot de kerkbetrokkenen, maar binnen het bereik van een ieder te brengen.