Bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs

Bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs: drs. P.P.H.J.M. (Piet) Timmermans

BG-PT2De bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs wil iedereen die betrokken is bij het onderwijs, als ouder, bestuurder, leerling of als leraar (in opleiding) graag ontmoeten. Katholiek onderwijs maken we samen. We zoeken het goede voor het RK. onderwijs in ons bisdom en voor de hele samenleving. Praten over goed katholiek onderwijs is nodig met iedereen die het betreft. Maar goed katholiek onderwijs gebeurt in de klas en thuis aan de keukentafel. Daar wil ook de parochie graag positief bij betrokken zijn.
Wilt u, wil je, meedenken, een gedachte of een zorg kwijt? Heeft u, heb jij een goed idee?

Neem gerust contact op, de BG komt graag met u, met jou, in gesprek en op school.
Telefoon: 050-4065888
E-mail: p.timmermans@bisdomgl.nl

U kunt hier klikken voor een overzicht van de werkzaamheden van de bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs.