Bisschop benoemt vicaris-generaal en bisschoppelijk vicaris

Mgr. Ron van den Hout heeft pastoor P.H.H. (Peter) Wellen benoemd tot vicaris-generaal en regio-vicaris van Groningen en Drenthe. Tevens heeft de bisschop pastoor drs. A. (Arjen) Bultsma benoemd tot bisschoppelijk vicaris en regio-vicaris van Friesland-Noordoostpolder. Beide vicarissen bekleedden deze functie al onder mgr. Gerard de Korte. Zij blijven hun functies als (waarnemend) pastoor in een aantal parochies behouden. 

Vicaris-generaal Peter Wellen
Vicaris-generaal Peter Wellen

Mgr. Van den Hout schrijft dat de keuze voor continuïteit hem de kans geeft om in te groeien in het bisdom en om te zijner tijd eventueel andere keuzes te maken. Door het plotselinge vertrek van kanselier-secretaris Peter Pot heeft de bisschop besloten voorlopig zijn taken bij anderen onder te brengen. De secretaris van het diocesaan kapittel, pastoor drs. L.R. (Bert) van der Wal, is benoemd tot kanselier ad interim. Hij zal geen deel gaan uitmaken van de bisdomstaf en de functie zal beperkt zijn tot de zaken waarvoor een kanselier noodzakelijk is.

Bis. vicaris Arjen Bultsma
Bis. vicaris Arjen Bultsma

Verder zal vicaris-generaal Peter Wellen moderator van de curie zijn en in eerste instantie verantwoordelijk voor de (benoemingen van) pastoraal werkenden. Vicaris Arjen Bultsma wordt verantwoordelijk voor de pastorale diensten van de curie en hij zal leiding gaan geven aan het dienstverlenersoverleg. De parochiefusies worden de verantwoordelijkheid van de econoom Marisca Lulofs.

Door het vertrek van mgr. Gerard de Korte op 14 mei 2016 hield de priesterraad op te bestaan. Binnen een jaar na het in bezit nemen van de zetel van het bisdom Groningen-Leeuwarden, op 3 juni 2017, moet de bisschop een nieuwe priesterraad instellen (C.I.C. 502 § 2). De procedure hiervoor zal in januari 2018 worden gestart. Het kapittel zal in deze komende periode de taken van de priesterraad vervullen.

U kunt de brief van de bisschop hier lezen.