Bisschop Groningen-Leeuwarden over abortus en euthanasie tijdens Bonifatiusdagen 2019

Kerk kiest voor kwetsbaar leven
De mens is kwetsbaar aan het begin en aan het eind van zijn of haar bestaan.  In beide levensfasen kiest de Kerk primair voor de beschermwaardigheid van het leven:  van het ongeboren kind en van de kwetsbare stervende mens.  Bisschop Ron van den Hout van het bisdom Groningen-Leeuwarden sprak zich uit in zijn homilie tijdens de eucharistieviering van de Bonifatiusdagen, zondag 16 juni in Dokkum.  Bij een  afweging van ingrijpen door abortus of euthanasie komen principiële opvattingen tegenover elkaar te staan. ’Autonomie  over het eigen levenslot’  en ‘baas in eigen buik’ voor de vrouw staan tegenover recht op leven van de ongeborene en van de stervende mens, aldus de bisschop.  De eucharistieviering in Dokkum was onderdeel van de Bonifatiusdagen 2019 in Dokkum.  Het Bonifatiusdagprogramma  ’Zie mij aan’ was geïnspireerd door het gedicht ‘Jezus als ik u aanschouw’ van pater Karmeliet Titus Brandsma.

Beschermwaardigheid
Het ongeboren leven is een uniek schepsel van God, dat niet voor zichzelf kan opkomen of zichzelf kan beschermen, aldus mgr. Van den Hout: ‘’In de huidige tijd waarin een ongewenste zwangerschap veel minder beladen is dan voorheen, zouden we als moderne samenleving in staat moeten zijn om de moeder te helpen in haar nood en het kind geboren te laten worden.’’ Bij de stervende mens gaat het om kwetsbaar leven dat gepaard gaat met pijn en eenzaamheid. Ook hier heeft de Kerk altijd gekozen voor de waardigheid van de mensen, en erkent ze niet een ver doorgevoerde vorm van zelfbeschikking. ‘’ We kunnen over veel zaken zelf beslissen, maar niet wanneer we geboren worden en wanneer we sterven’’, aldus mgr. Van den Hout. ‘’De kerk kiest voor beschermwaardigheid van kwetsbaar leven.’’

Titus
Titus Brandsma toonde bij zijn leven zijn kwetsbaarheid en eenzaamheid. Dat maakte hem geestelijk sterk en innerlijk vrij, zoals bezoekers in de afgelopen weken konden meemaken tijdens  een serie theatervoorstellingen over Titus’ leven  die werd opgevoerd in de Bonifatiuskapel.  Zijn gedicht ‘Jezus als ik u aanschouw’ is ook een smeekbede om gezien te worden:  ‘Zie mij aan, kijk naar mij’.

Enkele honderden bezoekers bezochten dit weekend de Bonifatiusdagen. Nieuwe bekendheid van pater Titus Brandsma door de theatervoorstellingen inspireerde menigeen tot het maken van een gedicht over Titus. Een bundel van tien Titus-gedichten  is gepresenteerd tijdens het Bonifatiusfestival op zaterdagavond in het PKN-gebouw De Herberg. Na de traditionele Bonifatiusprocessie door de binnenstad op zondag en een gezamenlijke lunch in het park bij de kapel, volgde een afsluitende oecumenische gebedsviering onder leiding van ds. Ton van der Wekken, van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Dokkum, bisschop Ron van den Hout en pastoor Paul Verheijen. De Bonifatiusdagen 2019 zijn georganiseerd door een oecumenische samenwerkingverband van de katholieke en protestantse gemeenten in Dokkum.

 

 

 

 

 

 

 

Bonifatiusprocessie door Dokkum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aankomst en oecumenische lunch in de
Bonifatiuskapel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominee A. van der Wekken (Christelijke Gereformeerde Kerk), voorganger in de afsluitende gebedsviering.