Bisschop richt nieuwe Diocesane Commissie voor kerkmuziek op

Onder de naam Sint Gregorius Groningen-Leeuwarden (SGGL) is de nieuwe Diocesane Commissie voor Kerkmuziek Sint Gregorius (voormalig afdeling van de NSGV in het bisdom Groningen-Leeuwarden) van start gegaan. Zaterdag 7 juli jl., de dag van de heilige Allyrius van Clermont, ondertekende bisschop mgr. dr. C.F.M. van den Hout van het Bisdom Groningen-Leeuwarden het reglement van de commissie. De SGGL zet het werk voort van de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging (NSGV). Het doel van de Diocesane Commissie is het bevorderen van de studie en beoefening van muziek ten dienste van de goddelijke eredienst. Ook waakt zij over de muziek volgens de geldende voorschriften van de Rooms-Katholieke Kerk in het algemeen en van de Nederlandse bisschoppenconferentie en de bisschop van Groningen-Leeuwarden in het bijzonder.  De Diocesane Commissie zet daarmee werkzaamheden voort van de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging (NSGV). De zittende bestuursleden van NSGV Groningen-Leeuwarden zijn benoemd tot bestuurslid van de nieuwe commissie. Pastoor drs. Victor Maagd is als bisschoppelijk gedelegeerde toegevoegd aan het bestuur.

IMG_1689IMG_1701

 

 

 

 

 

 

 

Commissiebestuur: Pastoor Drs. P.L. van der Weide (vz),   Anton Lukassen, Boudien Janssen-Terbraak, Predikant drs. U. Tjallingii, Pastoor Drs. V.A.H. Maagd en Cecilia Bekema.

Kerkmuziek levend houden

De Nederlandse Sint Gregorius Vereniging is in 1874 in Haarlem opgericht. Initiatiefnemer was priester J.J. Graaf, toenmalig secretaris van de Bisschop van Haarlem. In vier jaar groeide de NSGV uit tot een landelijke organisatie met diocesane en dekenale afdelingen. In 1962 bepaalden de Nederlandse bisschoppen dat ieder kerkkoorlid automatisch lid was van de NSGV, waarmee de vereniging de grootste korenorganisatie van Nederland werd (ca. 100.000 leden).

In 2011 is door de bisschoppen verantwoordelijkheid voor het landelijk beleid met betrekking tot de kerkmuziek toevertrouwd aan de Nationale Raad voor Liturgie, respectievelijk de Beleidssector Liturgie. Diocesane NSGV-afdelingen in elk bisdom gaan als zelfstandige ‘verenigingen’ hun taak onder verantwoordelijkheid van de plaatselijke bisschop voortzetten.  Het Bisdom Groningen-Leeuwarden kiest ervoor om de kerkmuzikale activiteiten onder te brengen in een commissie van het bisdom. Het bestuur van de SGGL heeft als hoofdtaak ervoor te zorgen dat de kerkmuziek in ons bisdom levend wordt gehouden en blijft. Daarnaast fungeert zij als diocesane werkgroep en is als zodanig ook verantwoordelijkheid voor het toekennen van onderscheidingen voor jubilerende koorleden en kerkmusici.