Bisschop roept op tot steun aan Adventsactie voor voedselzekerheid bij kinderen

Voedselzekerheid voor kinderen is belangrijk nu de honger in de wereld sinds enkele jaren weer toeneemt en door de coronapandemie dit jaar nog groter wordt. De Adventscampagne 2020 van de Stichting Bisschoppelijke Vastenactie , uitgevoerd door honderden vrijwilligers in parochies, richt zich op dit probleem. De campagne steunt projecten voor voedselvoorziening aan kinderen in vier landen: Congo, Malawi, Nicaragua en de Westbank in het Midden-Oosten.

In zijn Adventsbrief aan de parochies doet bisschop Ron van den Hout, tevens referent Missie en Ontwikkelingssamenwerking, een oproep: ‘’Advent is de periode van verwachting van het Kind, van uitzien naar nieuw begin, naar God die mens wordt. Een periode van hoop. Juist in deze tijd willen we met de Adventsactie deze hoop doorgeven. Ik hoop van harte dat u de Adventsactie wilt ondersteunen.’’

Materialen voor de Adventsactie zijn beschikbaar op de website van de Vastenactie: vastenactie.nl/materialen-bestellen en vastenactie.nl/vrijwilligers

Voor de oproep van mgr. Van den Hout, klik op:
aanbevelingsbrief parochies_ Adventsactie 2020