Bisschop start Bonifatius Academie 2019

Onder de vlag Bonifatius Academie gaan vanaf februari 2019 alle kadercursussen voor vrijwilligers en leken-gelovigen van het bisdom Groningen-Leeuwarden  in een nieuwe vorm van start. Bisschop Ron van den Hout – zelf docent Oude Testament –  trapt vanaf 8 januari a.s. af met de cyclus ’Ontmoeting met aartsvaders van het geloof’. In vier avonden worden de verhalen van Genesis 12-36 gelezen met de bisschop in het parochiehuis te Wolvega. Aanmelding is mogelijk via het bisdomhuis (050-4065888). Een Studiegids beschrijft het cursusaanbod van de Bonifatius Academie.  

Studiegids
De nieuwe Studiegids beschrijft kadercursussen over Catechese, Diaconie, Liturgie en Gemeenschapsopbouw (bestuurlijk werk). Alle deelnemers volgen een gemeenschappelijke basiscursus over Bijbel, Geloofsbelijdenis, Jezus Christus, Sacramenten en de Kerk. Het cursusaanbod is in opbouw. Nieuwe onderdelen en gasttrainingen worden komende jaren ontwikkeld, ook met behulp van e-learning. Online leren vanuit eigen huis en PC zal altijd in combinatie zijn met ontmoeting tijdens gezamenlijke lessen op locatie met gastdocenten.

 

 

 

‘Meer dan een boek’
Scholing in de Bonifatius Academie is modulair opgezet: wie een onderwerp kiest kan ook onderdelen (= modulen) van andere thema’s volgen. Modulencombinaties met voldoende studiepunten leveren een speciaal Testimonium op. Met een knipoog naar het bekende standbeeld van de patroonheilige is het motto van de Bonifatius Academie ‘plus quam libri’: méér dan boeken. Het gaat om kennisoverdracht, competenties verwerven en elkaar inspireren.
De Bonifatius Academie is voor vrijwilligers, actief in parochies en kerkbestuur, en voor alle andere geïnteresseerden in kerk en (katholiek) geloof.

Flyers, poster en de studiegids zijn recent naar alle parochies verspreid.
Zie ook: www.bonifatiusacademie.nl.

Contact: 050-4065888
E-mail: l.winter@bisdomgl.nl