Bisschop steunt kritiek op zoutwinning onder Waddenzee

In een reportage van het TV-nieuwsprogramma EenVandaag laat bisschop Van den Hout zich kritisch uit over plannen tot zoutwinning onder de Waddenzee. Evenals bij gaswinning in het noorden zijn bodemverzakkingen, ook onder het wad, een gevaar voor de leefomgeving van mens en natuur. De Tweede Kamer en Minister Wiebes van Economische Zaken voeren deze week schriftelijk debat over uitbreiding van de zoutwinning onder de Waddenzee. Bodemverzakking van – ondiepe- zandplaten in zee bedreigen het leef- en fourageergebied van miljoenen trekvogels en schelpdieren. De TV-reportage is te zien op de website van EenVandaag.

De kritiek van mgr. Van den Hout is in lijn met zijn eerdere standpunt (februari 2019) over de risico’s van uitbreiding van gaswinning onder de Waddenzee. Hij verwijst naar de oproep van Paus Franciscus in diens encycliek Laudato Sí. De paus roept op tot ‘ecologische bekering’. Uitputting van de aarde, Gods schepping en ons ‘gemeenschappelijk huis’, en een toenemende kloof tussen rijk en arm moet voorkomen worden: door versobering van welvaart in rijke delen van de wereld en solidariteit met arme bevolkingsgroepen als eerste slachtoffers van klimaatverandering en economische exploitatie.

De EenVandaag reportage laat ook beelden zien van mogelijke aardbevingsschade in de St. Jozefkathedraal in de binnenstad van Groningen. Kerkgangers worden hier sinds kort, op last van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen, beschermd door speciale netten tegen vallend cement uit de gewelven. Eerder (2017-2019) maakten zeven andere RK kerken in het noordelijk bisdom ook melding gemaakt van aardbevingsschade. Ondermeer in Delfzijl, Sappemeer en in de stadswijk Groningen Zuid.