Bisschop te gast op Bonifatius Feestdag in Duitsland

De naam van Bonifatius is sinds jaar en dag verbonden met twee bisdommen, Fulda in Duitsland (Hessen-Thuringen) en het bisdom Groningen-Leeuwarden in Nederland. Elk jaar rond 5 juni, de sterfdatum van Bonifatius bij Dokkum, stemmen de Bonifatiussteden Fulda en Dokkum hun gedenkfeest van de patroonheilige op elkaar af.
Afgelopen weekend bezocht bisschop Van den Hout en een Dokkumer delegatie het jaarlijkse Bonifatius Fest van het bisdom Fulda waar zo’n 8000 bezoekers op af kwamen.

fulda 3

Fulda 2

 

 

 

 

 

Gastspreker bisschop Georg Bätzing van het naburig bisdom Limburg in Duitsland hield daar zijn Festrede’ onder de noemer  ‘Unsere Gegenwart ist Gottes Zeit’ (‘’Onze tijd is Gods tijd’). Bij het eerste bezoek van bisschop Van den Hout aan de Duitse zusterstad van Dokkum werd hij gastvrij ontvangen door prof.dr. Dieter Wagner, oud-docent bij het Duitse bisdom en kenner van Bonifatius, en diens echtgenote Vroni Wagner. Het contact tussen beide bisdommen wordt door hen al jaren nauw onderhouden.
fulda1

Een Duitse vertegenwoordiging van Fulda is, evenals voorgaande jaren, op hun beurt te gast bij de komende  Bonifatiusdagen in Dokkum op 8, 9 en 10 juni a.s. .
Hoogtepunt is de eucharistieviering en Bonifatius Processie op zondag 10 juni naar het nationaal heiligdom van Bonifatius, de Bonifatiuskapel.  Daar zijn ook leden en voorgangers van de protestantse kerken in Dokkum aanwezig bij een gezamenlijke lunch en oecumenische gebedsviering onder leiding van vicaris-generaal Peter Wellen en de predikanten Herman de Vries (PKN) en Ton van der Wekken (Christelijk Gereformeerde Kerk). De ontmoeting op zondag 10 juni staat ook in het teken van het 25-jarig priester jubileum van mgr. Van den Hout.