Bisschop Van den Hout en Leo Fijen bij Bonifatiusdagen 2017

Bisschop Ron van den Hout en televisiepresentator Leo Fijen zullen hun opwachting maken bij de 2017 editie van de Bonifatiusdagen in Dokkum. Leo Fijen zal op zaterdagavond 10 juni om 19.00 een lezing houden over Titus Brandsma in de Christelijk Gereformeerde kerk (Stationsweg 39) en bisschop Van den Hout zal de hoofdcelebrant zijn in de eucharistieviering op zondag 11 juni om 10.00 uur in de RK Kerk (Hoogstraat 25) en hij zal deelnemen aan de aansluitende processie en de afsluitende oecumenische vesper in het Bonifatiuspark (Bronlaan). 

Het thema van deze Bonifatiusdagen 2017 is ‘Tegendenken’. Het thema heeft onder meer betrekking op de zalige Titus Brandsma die 75 jaar geleden in het concentratiekamp Dachau om het leven kwam. Hij was iemand die het aandurfde om tegen de gangbare meningen in te gaan: een tegendenker. Op verschillende manieren zal op de Bonifatiusdagen aandacht besteed aan mensen die dat ook nu nog durven.

IMG_8220@AM

De Bonifatiusdagen beginnen vrijdagavond 9 juni met een jongerenprogramma dat zich vanaf 19 uur afspeelt in de Bonifatiuskapel. Mediapastor en bekend vlogger Roderick Vonhögen zal dit programma verzorgen.

Op zaterdag 10 juni is er een dagprogramma met verscheidene onderdelen. Overdag is er in de binnenstad jongerenstraattheater waar op diverse podia met spiegels wordt gewerkt met als thema : ‘pak je podium’ en laat jezelf zien!

De werkgroep Karmel Noord heeft voor één keer haar programma van ontmoeting en bezinning verplaatst van Drachten naar Dokkum. U kunt ze vanaf 10.00-15.15 vinden in de Roomskatholieke kerk aan de Hoogstraat.

In de kerk van de Doopsgezind-Remonstrantse kerk (Legeweg 14) houdt de Friese organisatie Tumba om 13.30 en 15.30 uur een interactief programma over discriminatie.

In de Grote Kerk van Dokkum aan de Markt is er om 15.30 uur een lezing over dominee Cohen, die net als Titus Brandsma in een concentratiekamp stierf. Naar zijn leven wordt steeds meer onderzoek gedaan en in aanwezigheid van zijn nazaten wordt een boek over hem gepresenteerd.

Om 18 uur is er de mogelijkheid om tegen een schappelijke prijs met elkaar de maaltijd te gebruiken in de Herberg (Harddraversdijk 1). Open voor iedereen.

In de Christelijk Gereformeerde kerk (Stationsweg 39) houdt KRO tv-presentator Leo Fijen om 19.00 uur een lezing over Titus Brandsma naar aanleiding van zijn laatste boek ‘Kon ik de stilte maar wat harder zetten’.

Van 21 uur tot 22 uur is er een avondprogramma in de Bonifatiuskapel. Sjoek Nutma heeft een muzikaal en poëtisch programma samengesteld waarbij hedendaagse muziek wordt gecombineerd met het aloude gregoriaanse Requiem. Verbindende teksten worden gepresenteerd door de Dongeradichters.  Koffie en thee zijn in het park verkrijgbaar.

Op zondag 11 juni houdt elke geloofsgroep de viering in de eigen kerk. Voor de rooms-katholieke gelovigen zal om 10.00 uur de viering o.l.v. de nieuwe bisschop mgr. Van den Hout plaatsvinden in de parochiekerk.

IMG_8135@AMVanaf 11.00 uur is er een gezamenlijke processie van alle kerken naar het Bonifatiuspark. Daar is de gelegenheid voor een gezamenlijke lunch op eigen kosten. De koffie en thee vooraf zijn gratis.

Om 13.00 uur sluiten we de Bonifatiusdagen af met een oecumenische viering in de Bonifatiuskapel, waaraan ook de lokale pastores van de andere kerken deelnemen.