Bisschop Van den Hout: Martelaren doden niet

In zijn overweging tijdens de slotvesper op de Bonifatiusdagen in Dokkum hield mgr. Van den Hout zijn gehoor voor dat martelaren degenen zijn die gedood worden en niet degenen die doden. ‘De christelijke martelaar ondergaat de dood, maar kiest er niet zelf voor en brengt ook niet zichzelf om het leven, en zeker betrekt hij daarin geen onschuldigen’. 

Bisschop Bondagen2017Mgr. Van den Hout: ‘Ik weet niet zeker wat u denkt bij het woord ‘martelaar’. Het wordt in onze tijd gemakkelijk verbonden met islamitisch extremisme. Het gaat dan om iemand die zichzelf opblaast en dan de mensen rondom hem meeneemt in de dood. Het gaat dan om iemand die bewust de dood kiest (weliswaar om een voor hemzelf verheven motief), maar de handeling die hij stelt is direct op de dood gericht van – in zijn ogen – goddelozen. Hij maakt zichzelf tot instrument van de dood en beschouwt dat als een heldendaad.

Dit is toch niet wat wij als christenen onder martelaarschap moeten verstaan. Een christelijke martelaar is wel bereid om de dood te aanvaarden, maar hij kiest voor Christus, de waarheid en het leven. Hij laat zich niet van die keuze afbrengen. Hij wil trouw blijven aan wat Christus heeft gezegd en hij wil zijn Naam niet verloochenen als hij daartoe wordt gedwongen. De christelijke martelaar ondergaat de dood, maar kiest er niet zelf voor en brengt ook niet zichzelf om het leven, en zeker betrekt hij daarin geen onschuldigen.

De intentie is belangrijk én de daad die bij die intentie hoort. Je kiest voor het leven en de waarheid en bent bereid zo nodig de dood te aanvaarden als anderen je daartoe dwingen, maar je kiest niet de dood en stelt ook geen handelingen die dodelijk zijn. Je verloochent het leven en de waarheid niet, je staat ervoor.’

U kunt de homilie tijdens de eucharistieviering en de overweging tijdens de slotvespers op de Bonifatiusdagen 2017 hier lezen.

Foto’s: Stefan Mocian