Bisschop Van den Hout wijdt nieuwe diakens voor bisdom Groningen-Leeuwarden

Zaterdag 30 april a.s. wijdt bisschop Ron van den Hout twee nieuwe diakens in de Sint Jozefkathedraal te Groningen. Diaconaal werker Kees van Kordelaar uit Witmarsum en aalmoezenier Niek Nijhuis uit Hengelo ontvangen hun wijding tot permanent diaken bij een feestelijke eucharistieviering vanaf 11.00 uur in de Sint Jozefkathedraal aan de Radesingel 2 in Groningen. Het bisdomblad Spreek! presenteert persoonlijke interviews met beide diakens over hun roeping. 

Kees van Kordelaar werkt sinds 2012 als diaconaal werker in de parochie Zalige Titus Brandsma in Bolsward e.o.  Zijn diakenwijding bouwt voort op jarenlange inzet voor de zorg en voor de kerk als diaconaal werker en initiatiefnemer van sociale projecten. Zoals een tweede hands kledingbus en sinds kort de opzet van het inloop centrum ‘Huis van Compassie’ in Bolsward. Van Kordelaar daarover in gesprek met het bisdomblad Spreek!: ‘’Willen we het als kerk redden dan moeten we naar buiten gaan. Voor elkaar zorgen binnen de gemeenschap en waar het kan naar buiten om de blijde boodschap te laten zien. Geloven op maandag. Niet zozeer om te evangeliseren maar om te laten zien dat we uit Zijn naam goede dingen doen en present zijn om bij te dragen aan een goede samenleving.’’

Niek Nijhuis begon in 2006 als pastoraal werker in Hengelo en koos na negen jaar voor het aalmoezenierschap bij de Nederlandse landmacht: de luchtmobiele brigade in Assen. Hij was ondermeer betrokken bij buitenlandse militaire vredesmissies, zoals in Mali, en legeroefeningen in NAVO-verband in Oost-Europese landen. Sinds 2020 werkt Nijhuis voor de landmachtstaf in Utrecht. De aalmoezenier functioneert als geestelijk verzorger en vertrouwensfiguur voor militairen in een sterk hiërarchische organisatie. Geestelijke verzorging betekent ook in gesprek zijn over de humanitaire waarden van militair werk. De diakenwijding ziet Nijhuis als een verdieping van zijn geestelijke roeping, zegt hij in het bisdomblad Spreek!: ‘’Het verlangen mij sterker met de Heer en de kerk te verbinden bestond al bij mijn priesteropleiding. (….) Naast mijn aalmoezenierschap sta ik als diaken de bisschop en parochies van het noordelijk bisdom graag ter beschikking. Bijvoorbeeld invallen bij vieringen, catechese of gastlezingen over actuele vraagstukken zoals vrede en veiligheid.’’

Het aprilnummer van Spreek! biedt naast uitgebreide interviews met Kees van Kordelaar en Niek Nijhuis ook een beschouwing van Karmeliet Hein Blommestijn over de verrassend actuele visie op vrede en vredespolitiek van pater Karmeliet Titus Brandsma in een toespraak uit 1931.