Bisschop Van den Hout wijst op belang van de Vastenactie, juist nu

Nu het openbare leven tot stilstand is gekomen door maatregelen tegen het coronavirus, vindt ook de jaarlijkse collecte voor de Vastenactie geen doorgang. Collecteren hiervoor gebeurt normaal gesproken in de Veertigdagentijd. Mgr. Van den Hout, bisschopreferent voor Missie en Ontwikkelingssamenwerking, vraagt om de Vastenactie niet te vergeten: In deze bijzondere Vastentijd is het belangrijk om er voor elkaar te zijn, lokaal maar ook wereldwijd.’ De bisschop roept op geld over te maken als steun voor onderwijs- en opleidingsprojecten van de Vastenactie. 

Beroepsonderwijs en ondernemerschap

De Vastenactie vraagt dit jaar aandacht voor beroepsonderwijs en ondernemerschap. Nu er niet gecollecteerd kan worden liggen bijna alle campagneactiviteiten stil en zijn donaties per bank belangrijker dan ooit.  ‘Vastenactie wil voorkomen dat mensen in ontwikkelingslanden hier niet de dupe van worden en dat projecten doorgaan.’ Directeur Peter van Hoof van de Nederlandse Vastenactie spreekt de hoop uit ‘dat onze harten uit blijven gaan naar de ander, dichtbij en veraf, ondanks onze huidige grote en kleine problemen.’

Kerkleden kunnen hun voorgenomen bijdrage aan de Vastenactie overmaken op bankrekeningnummer NL21 INGB 0000 0058 50, t.n.v. Vastenactie of online via website www.vastenactie.nl.  Lees meer op de website van Vastenactie. Bekijk over opleiding en onderwijs het interview met Patrick uit Zambia.