Bisschoppelijk gedelegeerde voor de geestelijke verzorging in zorginstellingen

P.H.H. Wellen pr.
email: p.h.h.wellen@hetnet.nl
tel. 0595-438902