Bisschoppelijk gedelegeerde voor de geestelijke verzorging in zorginstellingen

P.H.H. Wellen pr.
email: p.wellen@bisdomgl.nl
tel. 0528-262756