Hulp aan Nepal via Vastenaktie

Om de slachtoffers in Nepal te kunnen steunen hebben de bisschoppen via de Bisschoppelijke Vastenaktie een eigen nummer geopend om geld in te zamelen voor directe hulp via de katholieke Kerk in Nepal. De lokale kerk in Nepal werkt dag en nacht om de overlevenden van de aardbeving te ondersteunen door middel van het distribueren van voedsel, water en onderdak.
VastenactieNepal

De Bisschoppelijke Vastenaktie heeft een directe lijn met Caritas Nepal, waardoor de hulp via de lokale katholieke kerk direct ter plaatse komt.

De kerk is daar waar nodig is en helpt. Nu dus ook in Nepal. Via ons kerkelijk netwerk weet Vastenaktie wat er nodig is en kunnen we onze bijdrage effectief besteden. In eerste instantie is dat, zo vertelde Caritas Nepal, vooral voedsel, onderdak, schoon water en – om het uitbreken van ziektes te voorkomen – sanitaire voorzieningen. En essentiële goederen als dekens, kleding, potten en pannen en voorzieningen om te kunnen koken. Caritas Nepal kan alle hulp en steun van de Nederlandse katholieke gemeenschap gebruiken.

U kunt geven op NL38 INGB 0002 0105 34 t.n.v. de stichting Bisschoppelijke Vastenaktie onder vermelding van “Aardbeving Nepal”.’

Ook de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) hebben een noodhulpnummer (giro 555) opengesteld.